Menu

Cestovní ruch

Z hlediska lokalizačních předpokladů jsou v okolí Kolince příhodné podmínky pro cestovní ruch. Členitý podhorský reliéf s pěknou přírodou jsou dobrými předpoklady pro rekreaci, zejména pak pro sportovní cestovní ruch v podobě turistiky, cykloturistiky, myslivosti a lyžování na běžkách. V nejbližším okolí jsou rovněž dostupné četné historické památky, jako jsou hrady, zámky a tvrze (např. Velhartice, Rabí, Kašperk aj.).

Přímo Kolincem procházejí dvě turistické stezky. Žlutá trasa, vedoucí směrem S-J, dovede turisty až do Hartmanic a dále do CHKO Šumava a NP Šumava. Ve směru SV-JZ prochází Kolincem modrá stezka, která spojuje Strážovice, Nalžovské Hory, Kolinec,Velhartice a míří opět do CHKO Šumava a dál do NP Šumava. Třetí turistická trasa (zelená) vede stejně jako žlutá ve směru S-J a prochází nedalekou Ústalčí. Dále pak zavede turisty do Sušice, a podél Otavy pak přes Prácheň do Horažďovic.

Síť turistických cest a cykloturistických tras na Kolinecku

Turistická mapa Cykloturistická mapa
upravený výřez z turistické mapy upravený výřez z cykloturistické mapy

Cyklotrasy a turistické trasy

katastrální mapka

Zpět

Cyklotrasy II. III. IV. třídy na Kolinecku

Evidenční čísloTřídaPrůběh trasyTrasa [km]
38II.Dobřany–Přeštice–Švihov–Klatovy–
Běšiny–Železná Ruda (CZ/D)
75
305III.Mlázovy-Čejkovy-Hrádek
-Sušice
24
332III.Hubenov–Běšiny–Velhartice–
Stará Huť–rozc. U Obrázku
28
2033IV.Hubenov-Podolský mlýn-Javoří
–Velhartice
14
2036IV.Běšiny-Podolský Mlýn-Podolí-
Tržek-Sluhov–Mlázovy
10
2041IV.Kolinec-Mlázovy-Lukoviště-Čihaň-
Křížovice-Nová Plánice-
Plánice–Nepomuk-Dvorec
41
2082IV.Měčín-Petrovice-Němčice-Plánice-Hnačov-
Zavlekov-Mladice-Buršice–Kolínec
28
2086IV.Ústaleč-Kolinec-Ujčín-
Tajanov-Malonice–Javoří
16
2092IV.Čeletice-Zamyšl-Hlavňovice-
Cihelna-Drouhaveč-Hory M.B.-Kolínec
14
2097IV.kostel Sv.Bartoloměje-Tržek-
Střítež-Jindřichovice–Mlázovy
10
2091IV.Velhartice-Drouhaveč-
Hory Matky Boží-Pozorka-Kašovice
-Ústaleč–Nalžovské Hory
21
2094IV.Běšiny-Rajské-Na skále-
Nemilkov-Chotěšov–Čeletice
14
2095IV.Běšiny–Rajský Mlýn–Dobřemilice–
Chotěšov–Velhartice
12,5

Popis jednotlivých tras na katastru obce Kolinec

2041

Kolinec-Mlázovy-Lukoviště-dále směr Čihaň,Nepomuk,Dvorec:

 • odjezd z kolineckého náměstí (535 m. n. m.) po silnici III. třídy směr Mlázovy (bývalé císařské silnici Sušice-Klatovy)
 • po pravé strané míjíme objekty ZOD Kolinec
 • krátká rovinka před stoupáním ke křížku (575 m. n. m.)
 • hezký výhled na velhartický Borek, hrad Velhartice, Šumavu a Mlázovsko
 • mírné klesání k Mlázovům (559 m. n. m. před rybníkem u Mlázov)
 • po levé straně míjíme vrch Ostrý, vpravo kolinecká Hůrka
 • krátké stoupání podél rybníka (vlevo), mlázovského hřbitova (vpravo) a příjíždíme do Mlázov
 • vítá nás Ranch Fantazie, Pohádková chalupa strašidel
 • po absolvování prvních tří kilometrů jízdy odpočineme v Country salonu U Podkovy nebo v parčíku před zámkem a kostelem
 • budeme-li mít štěstí, strávíme příjemné chvilky v zámeckém parku (HolidayPark)
 • odjíždíme z Mlázov po hlavní silnici, po necelém 1 km jsme na rozcestí u velkého kamenného kříže
 • odbočujeme vpravo, vlevo míjíme kopec zvaný boříkovská Hůrka (680 m. n. m.), sjíždíme do údolí Kalného potoka (595 m. n. m.), v pozadí vidíme táhlý hřbet s vrcholem Vidhoště (759 m. n. m.), před sebou osadu Lukoviště
 • čeká nás táhlé stoupání, projedeme obcí Lukoviště
 • při výjezdu z Lukovišť směr Čihaň se dostaneme na polní cestu (640 m. n. m.)
 • vlevo se otevře romantická krajina pod Drkolnou (729 m. n. m.) na jejímž úpatí je osada Nový Dvůr
 • projíždíme mezi pastvinami pod Drkolnou (zde pramení řeka Úslava) a opouštíme katastr obce Kolinec
 • další zastávka může být u čihaňského koupaliště nebo v místní restauraci U Potužáků
 • na další cestě nechť vás provází štěstí .....

2086

Ústaleč-Kolinec-Ujčín-Tajanov-Malonice-Javoří-Podolí-dále na Běšiny:

a) Kolinec - směr Ústaleč - odtud v návaznosti na trasu č. 305: Mlázovy-Ústaleč-Čejkovy-Sušice
nebo trasu č. 2091: Čermná-Kašovice-Mokrosuky-Lešišov-Drouhaveč-Velhartice

 • odjezd z kolineckého náměstí (535 m. n. m.) po silnici II. třídy Sušice-Klatovy
 • za čerpací stanicí na rozcestí odbočíme vpravo na místní komunikaci, následuje stoupání do míst zvané Pačiny, od mapového poutače (580 m. n. m.) máme nádherný výhled na Kolinecko, Vlčkovicko a v pozadí šumavský Pancíř
 • následuje prudké stoupání v lesním úseku 500 metrů na přelom (650 m. n. m.), dále jen pozvolné stoupání
 • budeme-li mít štěstí, na 2 km cestě směrem k Obrázku (700 m. n. m.) spatříme Svatobor, v pozadí hrad Kašperk
 • v místě zvaném U Obrázku stojíme asi 800 m pod Vidhoštěm (759 m. n. m.)- odtud cesta přímo po spádnici až k vrcholu
 • po necelých 200 m jízdy od Obrázku přijedeme na rozcestí cyklotras 2086 a 2091 (od Kašovic a Čermné), dále pokračujeme směr Ústaleč po č. 2091
 • po necelém 1 km jízdy následuje krátký prudký sjezd, zde je výchozí místo k nedalekým zajímavostem - kamenný medvěd a had
 • lesní cestou asi 2 km jízdy přijedeme do Ústalče
 • Zajímavosti v okolí: vrch Hradec nad rekreačním rybníkem Valcha (612 m. n. m.)-pozůstatky hradiště Slavníkovců, v nedávné době těžba uranových rud
 • na další cestě nechť vás provází štěstí .....

a) Kolinec - směr Ujčín-Tajanov-Malonice-Javoří-Podolí-dále směr Běšiny

 • odjezd z kolineckého náměstí (535 m. n. m.) po silnici III. třídy směr Velhartice
 • asi 1 km za Kolincem vlevo bývalá papírna, později mlýn a pila
 • před železničním přejezdem míjíme prodejnu staviv
 • jsme v Ujčíně: nově restaurovaný zámek, příjemné prostředí v pěkné restauraci, mlýn
 • opět jsme na silnici a po 1 km jízdy za Ujčínem u rozcestí k Tajanovu
 • projíždíme kolem objektu tajanovského mlýna a stoupáme k tajanovské borovici (vpravo) a tajanovskému statku (vlevo)
 • dojedeme na rozcestí ke křížku (600 m. n. m.), odtud polní cestou k nedalekému lesu Šár u Malonic
 • krátkou zastávku můžeme udělat u Šárského rybníka