Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 116 v Kolinci

Čp. 116, parcela č. 138

čp. 116 r. 1975 Přejdeme-li můstek přes Kalný potok v jeho ohbí pár metrů níže kamenného mostu v ulici k Sušici uvidíme po levé straně ulice, kdysi ironicky zvané “Růžová“ nebo také “Svinská“, první v řadě malý domek za nímž ve vyvýšeném náspu jako v akvaduktu plyne voda v mlýnském náhonu na nedaleký mlýn.

Postavil ho v 70. letech minulého století (19. st.) Jakub Honzík takměř na konci svého života. Někteří pamětníci tvrdili, že to byla dřevěná budova vlčkovické flusárny, kterou sem převezli a uvnitř vyzdili.

Jakub Honzík, mistr ševcovský, byl synem Josefa Honzíka, souseda v Kolinci čp. 72, a matky Kateřiny rozené Márové z Malonic. Ve svých 33 letech se dne 19. 9. 1843 oženil s Terezií, dcerou Jana Krále, domkáře v Kolinci čp. 37 a matky Marie, dcery Františka Dolejšího, souseda z Kolince čp. 35 a jeho manželky Markyty rozené Šebestové z Radostic čp.? V různých popisných číslech se jim narodila kupa dětí:
Jakub nar. 19. 1. 1839 v čp. 37,
Jan nar. 8. 5. 1841v čp. 37,
Františka nar. 2. 4. 1845 v čp. 41,
chlapec nar. 31. 5. 1847, zemřel po porodu,
Marie nar. 20. 10. 1849 v čp. 107, † záhy,
Marie nar. 15. 7. 1852, † za měsíc,
Josefa nar. 17. 3. 1854 v čp. 15,
Josef a Marie nar. 30. 1. 1857 v čp. 15.

Narození dětí viděl domek až od syna Jakuba Honzíka, Jana Honzíka a jeho manželky Antonie, dcery Josefy Přerostové podruhyně v Kolinci IV, dcery Bartoloměje Přerosta, domkaře z Vlkonic čp. 27. Jen poslední dvě děti se tu narodily:
Jakub nar. 15. 7. 1862 v čp. IV,
Jan nar. 26. 8. 1865 v čp. 23,
Antonín nar. 14. 10. 1876 v čp. 116,
Karel nar. 31. 10. 1879 v čp. 116, † po porodu.

V r. 1879 dne 4. ledna zemřel v 68 letech Jakub Honzík.

Dne 3. 2. 1886 se oženil nejmladší syn zemřelého Jakuba Honzíka Josef Honzík s Annou, dcerou Jakuba Dolejšího, souseda v Kolinci čp. 38 a Anny, dcery Vojtěcha Webera, souseda v Kolinci čp. 38. Narodily se jim za dobu krátkého jejich manželství dvě děti:
Josef nar. 26. 10. 1886 v čp. 116, † ve 2 letech,
Jakub nar. 20. 4. 1888 v čp. 116.

čp. 116 r. 2010

Po smrti svého manžela se provdala vdova Anna za 33letého Josefa Bejbla, syna Josefa Bejbla, nádeníka v Kolinci čp. 48 a matky Antonie rozené Fialové ze Sušice 76/II. Z tohoto manželství oživilo domek dalších 8 dětí:
Anna Marie nar. 7. 6. 1895 v čp. 116, odd. 5. 6. 1920 s Jak. Tomanem z Klatov,
Karolina nar. 10. 4. 1897 v čp. 116,

Antonie nar. 16. 1. 1900 v čp. 116, odd. 22. 4. 1922 s Eman. Děkanem, koželuhem v Sušici,
Josef Matěj nar. 2. 5. 1901 v čp. 116,
Magdalena a Anežka nar. 22. 2. 1903 v čp. 116, †obě ve 2 měsících,
Norbert nar. 5. 6. 1904 v čp. 116,
Václav 24. 9. 1905 v čp. 116.

Dne 11. 4. 1931 byl domek předán synu Josefovi Bejblovi, který se dne 9. 2. 1929 oženil s Marií Malou z Podolí. Dne 28. dubna 1953 mu bylo povoleno užívati příjmení “Bejvl“. Manželům se zde narodily 3 děti: Josef, Jaroslav a Marie.

Když manželka Marie zemřela a děti odešly do světa, zůstal v chaloupce otec Josef sám s dostatkem času přemýšlet o svém tvrdém kamenickém životě.

zpět