Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 159 v Kolinci

Čp. 159, parcela č. 176

čp. 159, r. 1930 čp. 159, r. 2010

Toto popisné číslo bylo přiděleno budově Hospodářského družstva, kterou v roce 1921 vystavěla stavební firma Josefa Janovského z Klatov, pod vedením stavebního políra Josefa Cílka. Ten nejdříve bydlel v Kolinci čp. 5, později v čp. 165. Současně s družstevní budovou vedl stavbu blízkých rodinných domků s čp. 166, 167, 168.

čp. 159, r. 2022

O významu kolinecké filiálky Hospodářského družstva v Klatovech pro zdejší a okolní zemědělce, o jejich dalších provozních budovách i zaměstnancích bude pojednáno ve zvláštní kapitole těchto dějin.

Historie tohoto družstva byla popsána v knize Miroslava Hrdličky

“Kolinec na Šumavě“ v kapitole Družstevnictví vydané v r. 1940.