Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 177 v Kolinci

Čp. 177, parcela č. 183

čp. 177 , r. 2010

Prvním domkem po pravé straně od nádraží k hospodářskému družstvu (ve stejnou dobu stavěném) byl po 1. světové válce domek čp. 177 v majetku Václava Šafránka, narozeného 1. 1. 1884, dělníka, a jeho manželky Barbory, narozené dne 28. 4. 1881, rozené Pojarové z Chlístova čp. 19, dlouholeté porodní asistentky v Kolinci, která svého času za zrozením nového člověka jezdila do širého okolí v bryčce tažené pěkně zbarveným i živeným koníkem.

čp. 177 , r. 2010 Jejich dcera Marie, narozená 21. 6. 1922 v Chlístově č. 19, se jako švadlena provdala dne 26. 12. 1941 za Vilibalda Trejbala, řezníka, narozeného 8. 2. 1915 v Gormě v Sasku, syna Františka Trejbala, chalupníka v Kejnicích čp. 44, a matky Elišky rozené Graupnerové z Gormy.

Těmto manželům byl domek po smrti rodičů odevzdán.

V tomto domě žil příbuzný majitelky Ladislav Pojar, kamnářský dělník, narozený v Delnitz v Německu, syn Josefa Pojara, horníka v Delnitz, a matky Barbory.

Dne 10. 11. 1934 se Ladislav Pojar oženil s Boženou Kolářovou, narozenou 23. 1. 1908 v Kolinci čp. 144, dcerou Josefa Koláře, železničního zřízence v Kolinci čp. 177, a matky Marie rozené Kohoutové z Mlázov.

zpět