cp180
Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 205 v Kolinci

Čp. 205, parcela č. 243

čp. 205 , r. 2010 čp. 205 , r. 2017 Na Novém Ovčíně je situován i tento domek postavený před 2. světovou válkou Václavem Adamovským, zahradníkem, a jeho manželkou Karolinou rozenou Procházkovou z Horního Staňkova čp. 5.

Jejich dcera Růžena se dne 22. 12. 1945 provdala za příslušníka Československých jednotek na Západě Karla Mazánka, narozeného 26. 3. 1915 v Hetlíně čp. 25, okr. Kutná Hora, syna Karla Mazánka, truhláře v Hetlíně, a manželky Františky rozené Děkanovské z Hetlína. Manžel Růženy Adamovské přišel do Kolince s frontovými jednotkami v r. 1945. Růžena Adamovská se narodila 3. 8. 1922 v Kojšicích.

Po smrti otce Václava Adamovského připadl domek dceři Růženě Mazánkové, která se dne 20. 10. 1951 s Karlem Mazánkem rozvedla, a jejímu bratru Jaroslavu Adamovskému, narozenému 12. 5. 1924.