Menu

Poděkování autora stránek

 • Mgr. Danielovi Roudovi z Plzně

  za poskytnutí materiálů z jeho diplomové práce.
 • Mgr. Haně Rašínové z Prahy

  za jazykovou úpravu.
 • Dušanu Márovi z Prahy

  za zapůjčení vzácných archivních dokumentů, které s úctou a láskou ke Kolinci a s velkým badatelským úsilím uspořádal ve sbírku jeho otec pan učitel František Mára.
 • Mgr. Aleně Dixon - Soukupové

  za poskytnutí materiálů z její diplomové práce
 • Jiřímu Dufkovi a Kamilovi Varcollerovi

  za poskytnutí fotodokumentace.
 • Pracovníkům úřadu Městyse Kolinec

  za poskytování aktuálních informací.
 • Všem,

  kteří s ochotou přispěli menším či větším dílem k tomu, abych všem přátelům Kolince a okolí předložil zdroj informací v ucelené podobě.
 • Všem,

  kteří přispějí jakýmkoliv podnětem, fotodokumentací, zajímavou archiválií k obohacení těchto stránek - vzkazník.

Slovo autora stránek na závěr

Zdroj informací i fotodokumentaci z těchto stránek může využívat každý při dodržování základních norem slušnosti - t. j. aspoň oznámením o využití zde získaných informací - vzkazník. Předem děkuji.                 Jan Vích