Zpět - čp     Menu

Bývalé jatky, parcela č. 69,

Současný majitel: Trojanová Frimlová Rut, Praha

bývalé jatky, r. 2012 Uprostřed dvorů za čp. 49, 120, 110, 128 se krčí malý domek se stodolou, který kdysi patřil kolinecké vrchnosti a sloužil jako panské jatky (laniena dominicalis). Kdy byly založeny není známo. První pronájmy jsou známy až z konce 1. pololetí XVIII. století.

Tak dne 1. 1. 1747 pronajal hrabě František Terzi di Sissa panský masný krám zdejšímu poctivému muži Janu Klimentovi, též Seligovi Salomonovi a Eliáši Gabrielovi, zdejším Židům, aby zde mohli všelijaký skot a dobytek, pouze však zdravý, zabíjeti a prodávati. Roční nájem činil 8 zl a 24 liber vyvařeného loje a z každého poraženého kusu zaplatí 6 kr. Do obecní pokladny odvedou ku prospěchu obce císařský masný poplatek 4 zl, což bylo ujednáno v kanceláři před Václavem Čapkem, primasem, dále Frydrychem Kubíčkem, rychtářem, a Vojtěchem Javorským, starším konšelem.

V r. 1752 pronajala kolinecká vrchnost jatky Salomonovi Seligovi a Moisesu Ledererovi, kde by poráželi dobytek a prodávali maso. Ročně zaplatí 8 zl a z každého kusu odvedou jazyk nebo 6 kr. Do pokladny budou platit místo těch lidí, kteří kontribuci neplatí, sice za:
správce.................................30kr    kolineckého obec. pastýře....................15kr
faráře....................................30kr    hajného v “lese“.................................15kr
kantora.................................24kr    punčocháře ve“Špitále..........................15kr
Javorskýho syna krejčího.........15kr    zámečníka..........................................15kr
jeho bratra ševce....................10kr    Jakuba Málka, krejčího.........................15kr
dolejšího pekaře.....................30kr    ujčínského mlynáře .............................1zl
kolineckého ovčáka................15kr    ujčínského ovčáka ...............................15kr
“nového“ mlynáře....................1z1    ujčínského pasáka ...............................15kr
kolineckého mlynáře...............1zl     konínského pasáka ...............................15kr
pivovarníka............................30kr    vlčkovického šenkýře............................1zl
bečváře.................................15kr    vlčkovického ovčáka ............................15kr
vrchnost, pekaře....................30kr    pasáka ..............................................15kr
koželuha ..............................24kr    vlčkovického ševce ..............................20 kr
ovčáckého mistra ..................45kr    vlčkovického mlynáře ...........................1zl
Frant. Vondrovského krejčího...15kr    vlčkovického pacholka ovč.....................30kr.

Od 1. 1. 1765 do konce r. 1767 měl pronajaty jatky a současně palírnu Salomon Selig za ročních 190 zl. rýnských a tentýž dále od 1. 1. 1769 do konce r. 1771.

Další nájmy nejsou známy, až v r. 1778 byly jatky pronajaty židům a rathauzskému hostinskému Janu Vachovi za 18 zl. a jednu krávu. Nájemci byli povinni prodávat maso zdravé, nezkažené. Kdyby prodávali maso z nakažených zvířat, budou potrestáni. Nikdo z vesničanů nesmí maso prodávati, ledaže zaplatí taxu jatkům. V nešťastné příhodě, když si například dobytek zlomí nohu, mohou prodávat vesničané maso bez zaplacení taxi nájemcům jatek.

Pro chybějící archivní materiál není možno říci, kdo užíval později těchto jatek, kdy se dostaly do soukromých rukou.

Až v r. 1850 prodala dne 15. ledna Anna Králová, manželka učitele Jakuba Krále, tento objekt i se zahrádkou, který vlastnila od 13. 9. 1842 po Petru a Anně Matějčkových, Isaaku Hermannovi. Jatky zůstaly pak při čp. 49, až v r. 1973 objekt dostal učitel Jan Trojan jako část náhrady za svůj domek čp. 50, na jehož místě bude postaven obchodní dům a kulturní středisko.

zpět