Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 10 v Kolinci

Dům čp. 10, parcela č. 13

čp. 10, r. 2008čp. 10, r. 1975

Tento dům se od pradávných dob jmenoval Maříkovský. Nejstarší v listinných pramenech uvedený majitel byl Jakub Chmel, který při. sv. Jakubu r. 1522 odkoupil dům s dědinami od bratří svých a mateře za 25 kop míš (fol. 30).

Na Nový rok r. 1555 prodal Jakub Chmel dům s dědinou k Petřínu Janovi sládkovi Maříkovic za 30 kop míš. (GK fol 53).V úterý po sv. Matěji r. 1558 prodal Jan Mařík k Petřínu Brožovi rychtáři za 6 kop (GK fol 70).

Při sv. Havlu r. 1556 koupil pan Václav Vintíř z Vlčkovic dům Maříkovský za 40 kop míš. a zavdal jej Janovi Votíkovi (GK fol. 75).

Na sv. Jiří r. 1564 prodal Jan Votík chalupu i s trávníčkem Ondřeji ševci jinak Psíkovi za 36 kop.(GK fol. 115).

Další osud tohoto domu lze možno sledovat až z herní ruly z r. 1654, kdy je udáván Maříkovský grunt jako pustý s 12 strychy rolí, jež však leží ladem. Ještě v létech 1673 až 1676 bylo vše pusté. Grunty asi někdo užil, protože v počtech záduších 5 se poznamenává, že v r. 1677 byla úroda na statku krupobitím zkažena, takže odpadla povinnost platiti.

V r. 1678 a 1679 užil pravděpodobně jen gruntů Jiří Mařík.

V matrice je uváděn Jiří Mařík, soused s manželkou Annou a dětmi:
Josefem nar. okolo r. 1678,
Mandalenou nar. 22. 7. 1682.
Josef Mařík zemřel 24. 1. 1711.

Není známo, kde tento Mařík bydlel. Dům byl stále pustý, uváděn jen jako „místo“. Vázla na něm 1 kopa k záduší, ze které se platilo po 4 gr a 4 železné krávy. Teprve v katastru z r. 1713. se uvádí na Maříkovském domu jako majitel Josef Mařík, syn Jiřího Maříka, který měl za manželku Kateřinu dceru Pavla Laci a sní děti:
Václava nar. 12. 10. 1704,
Václava nar. 19. 8. 1708,
Alžbětu nar. 5. 7. 1711,
Matěje nar. 20. 9. 1714.

Při revizitaci katastru r. 1722 má Josef Mařík 16 strychů 2 věrtele rolí a luk pod 2 vozy.

Po Josefovi Maříkovi hospodařil pravděpodobně Matěj Mařík s manželkou Magdalenou dcerou Jana Vaněčka z Mukařova. Jejich děti byly:
Vojtěch nar. 6. 4. 1746,
Kateřina nar. 30. 8. 1748,
Šimon nar. 16. 10. 1750, zemřel r. 1750,
Anna nar. 15. 7. 1752,
Tomáš nar.18. 11. 1754.

Tento Tomáš je uváděn v soupisu desátku kolinecké faře jako Tomáš Jílek (r. 1775). Od něho vede přímá linie až do dnešních dnů. Zajímavý je zápis kontraktu ze 6. 12. 1781, vynuceno vrchností, kdy Tomáš Jílek přejímá dědičné hospodaství čp. 9 (staré očíslování), „jenž tento půl domu se jmenuje Maříkovský …..“.

Tomáš Jílek byl dvakráte ženat. První manželka byla Ludmila Nováková, která mu porodila dne 6. 1. 1790 syna Jana.

Dne 8. ledna 1794 se oženil Tomáš Jílek jako 40 letý podruhé s Rozalií, 36 letou svobodnou dcerou Petra Pintíře z Čermné čp. 21. Ta mu dala tyto děti:
Dorotu nar. 14. 11.1794, zemřela 2. 4. 1847 v čp. 10 na TBC,
Annu nar. 13. 10. 1795,
Josefa nar. 7. 3. 1798, zemřel r. 1800,
Josefu nar. 1. 5. 1801,
Josefa nar. 1. 5. 1803.

Tomáš Jílek zemřel dne 7. 2. 1833 v 80 letech na TBC, jeho manželka dne 8. 8. 1825 na vodnatelnost.

Po rodičích zdědil hospodářství syn Josef Jílek, který se oženil až v 46 letech dne 15. 5. 1849 s Annou dcerou Jana Dolejšího, souseda z Kolince čp. 23 a mistra pekařského a Kateřiny rozené Kroupové z Kolince. Nevěsta byla svobodná 29 let stará.

Ve stabilním katastru z r. 1837 měl Josef Jílek tyto pozemky:

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať18pastvina40 s5 kr1.
Místní trať212pastvina195 s8 kr2.
Místní trať213pole a)2 j12 zl2.
pole b)1 j 1275 s6 zl 17 kr3.
Místní trať214pastvina115 s5 kr 2.
U Kalného potoka478louka304 s1 zl 14 kr2.
U Kalného potoka479pole1 j 600 s4 zl 49 kr3.
U Kalného potoka480skála90 s--
U Kalného potoka481pole1 j 215 s 3 zl 58 kr2.
U Kalného potoka482pastvina50 s2 kr2.
U Kalného potoka493pastvina125 s6 kr2.
U Kalného potoka494pole a)1200 s4 zl 30 kr3.
pole b)1 j 40 s3 zl 35 kr3.
U Kalného potoka495pole225 s30 kr3.
Hladomře647louka1 j 95 s4 zl 25 kr3.
Hladomře673pole200 s26 kr3.
Hladomře674louka1 j 1240 s7 zl 24 kr3.

Josef Jílek s manželkou Annou rozenou Dolejší měli tyto děti:
Josefa nar. 19. 4. 1850,
Terezii nar. 14. 10. 1852,
Antonína nar. 9. 6. 1855.

Když se dne 10. 7. 1871 Josef Jílek v 68 letech zabil pádem se střechy, bylo dne 16. listopadu 1871 vloženo právo vlastnické na tento dům nezletilým Antonínovi a Terezii Jílkovým.

Později se Antonín Jílek oženil s Magdalenou, dcerou Jana Turnera, chalupníka z Podolí čp. 8 a Františky, dcery Antonína Máry, sedláka z Čeletic čp. 7. Z tohoto manželství se narodily tyto děti:
Anna Františka nar. 16. 1. 1883,
Josef nar. (neuvedeno),
Antonín nar. 27. 8. 1887, zemřel 26. 9. 1888,
děvčátko nar. 26. 3. 1889, zemřelo 26. 3. 1889.

Tohoto dne po těžkém porodu zemřela také manželka Antonína Jílka Magdalena rozená Turnerová v 28 letech.

Druhou ženou Antonína Jílka se stala Magdalena dcera Václava Šatry, rolníka ze Zbynic čp.3 a Marie rozené Šulové ze Zbynic čp.3.

S touto druhou ženou měl Antonín Jílek dvě děti:
Marii‚ nar. 6. 2. 1892 a Antonii nar. 15. 6. 1894.
Dne 1. května 1909 se oženil druhorozený syn Antonína Jílka Josef Jílek s Julií dcerou Martina Oudy, domkáře v Kolinci čp. 126 a Marie rozené Kolářové z Čermné. Ženich se narodil v Kolinci a byl stár 24 roků, nevěsta se narodila v Křižovicích čp. 15 a bylo jí 19 let. Před svatbou dne 8. května 1909 převzal Josef Jílek dům čp. 10.

Z tohoto manželství vzešly tyto děti:
Marie Aloisie nar. 8. 5. 1911, oddána 12. 6. 1943 s Jaroslavem Linhartem z Prahy,
Josef nar. 1. 3. 1913, oddán 21. 12. 1940 ve Vacově s Lidmilou Hromádkovou z Přečína,
Anna nar. 2. 6. 1915,
Karolina nar. 3. 11. 1916, zemřela 28. 12. 1921,
František nar. 5. 7. 1918, oddán 9. 2. 1946 v Trmicích s Věrou Otcovskou,
Miroslav nar. 16. 6. 1925, oddán s Helenou Žižkovou z Kolince čp. 28 dne 31. 1. 1948.

zpět