Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 100 v Kolinci

Čp. 100, parcela č. 102/1

čp. 100, r. 2010

Na parcele č. 102, ležící jako druhá na levé straně ulice k Sušici za mostem přes Kalný potok, byl v r. 1809 postaven dům pravděpodobně pekařem Františkem Voráčkem, který měl za manželku Marii, dceru Josefa Hříšnýho, šenkýře v Kocourově čp. 9 a matky Doroty z Točníku čp. 6 u Klatov. Z jejich dětí jsou známy jen dcera Rozalie nar. 30. 12. 1809 a syn Jiří, narozený r. 1794, taktéž pekař, který se stal majitelem domu. Za manželku si vzal Annu, dceru Jana Bolešky, souseda ze Švihova a matky Terezie Warfelinové(?) z Prahy.
Tento dům čp. 100 oživila řada jejich dětí:
Anna nar. 9. 7. 1831,

Marie nar. 13. 4. 1833,
Josef Václav nar. 16. 3. 1835,
Rosalie nar. 4. 5. 1837,
Václav nar. 22. 8. 1839, †29. 10. 1839,
František nar. 23. 9. 1840,
Václav nar. 21. 1. 1844, †4. 8. 1844,
Vaclav nar. 8. 11. 1845, †15. 11. 1845,
Kateřina nar. 19. 9. 1847.

Dne 29. 1. 1847 prodal Jiří Voráček dům čp. 100 krejčímu Josefu Housarovi a jeho manželce Kateřině, dceři Františka Heldy, patent. invalidy z Kolince čp. 89 a matky Barbory rozené Strakové z Písku.

Od těchto manželů odkoupil dům zdejší zámečník Tomáš Melzer z čp. 54 (viz toto čp. II. díl, str. 30) a sice pro syna Jiřího a dceru Marii. Tím došlo k rozdělení tohoto domu na čp. 100/a a 100/b. Budeme nyní sledovat osudy první poloviny tj. čp. 100/a. Jiří Melzer, rovněž zámečník, si vzal za manželku Annu, 26letou dceru Matěje Přerosta, zednického tovaryše z Ústalče čp. 27 a matky Marie rozené Fremundové z Ústalče. Svatbu slavili dne 24. 5. 1853. Řada dětí z jejich manželství tu našla své rodiště:
Marie nar. 27. 4. 1854,
Anna nar. 6. 6. 1857,
Anna nar. 12. 8. 1859, †téhož dne,
Jiří nar. 8. 7. 1860, †13. 3. 1861,
Václav Jiří nar. 24. 4. 1862, †17. 3. 1865,
Rudolf nar. 16. 4. 1865, †7. 8. 1891 na TBC,
Ludvík nar. 25. 8. 1867, 31. 8. 1867,
Vojtěška nar. 10. 6. 1869, †23. 10. 1872,
Václav nar. 19. 9. 1871.

Tomuto poslednímu synu byl dům čp. 100 jako nezletilému předán dne 30. 9. 1892.

Dne 21. 2. 1899 koupila dům Marie Zdeňková rozená Hejlová z Kolince čp. 66, manželka Karla Zdeňka, syna Františka Zdeňka, “akkordanta“ při stavbě železnice, domkáře v Žihobcích čp. 69, bytem v Mokrosukách čp. 34. Svatba se konala 23. 10. 1887. V té době byl Karel Zdeněk, jako 21letý, dohlížitelem při stavbě železnice. Jeho matka byla Kateřina rozená Roučková ze Žihobec čp. 24. Z jejich dětí se narodil v čp. 100 jen syn Emanuel:
děvčátko nar. 27. 4. 1892 v čp. 56,
Zdeněk nar. 15. 10. 1893 v čp. 13,
Josefa nar. 31. 8. 1894 v čp. 31, odd. 4. 5. 1914 s Josefem Reitmajerem v Sebastiansbergu,
František nar. 23. 4. 1896,
Karel František nar. 22. 1. 1899 v čp. 66,
Emanuel nar. 10. 2. 1903 v čp. 100, †17. 3. 1904,
Marie nar. 26. 11. 1905 v Havranech u Mostu, odd. 26. 2. 1927 s Cyrilem Dolejším, kameníkem.

Před 2. svět. válkou dne 26. 4. 1938 byl dům odevzdán synu Karlovi Zdeňkovi a 17. května 1940 nezletilmu Františku Zdeňkovi.

Dne 17. 2. 1899 tento dům vyhořel. V té době byl nájemcem domu Leopold Pivnička, soustružník dříve hostinský v čp. 111, syn Vojtěcha Pivničky, zedníka z Ústalče čp. 35 a matky Františky rozené Polenové ze Skránčic. Jeho manželka byla Alžběta, dcera Jana Zahrádky, domkáře v Dražicích čp. 19 a matky Barbory rozené Dykové z Dražic čp. 5, okr. Mladá Boleslav. V manželství se narodily tyto děti:
Marie nar. 9. 11. 1895 v čp. 111,
Anna nar. 4. 7. 1897 v čp. 100,
Františka nar. 26. 1. 1900,
František nar. 26. 7. 1902.

V čp. 100 vyráběl Leopold Pivnička hole, jejichž zásoby byly při požáru částečně zachráněny. Byla to druhá výrobna holí v Kolinci vedle dílny výrobce Štětky v čp. 2.

Po požáru byl dům pravděpodobně postaven v dnešní podobě. V něm slavila svatbu dne 2. 7. 1907 Anna, dcera Karla Zdeňka a matky Marie roz. Hejlové. Narodila se r. 1898 ve Vrcovicích čp. 9, okr. Písek. Za manžela si vzala Karla Tuháčka, kameníka, syna Jana Tuháčka, domkáře v Uzeničkách čp. 42 a matky Marie rozené Trachové z Uzeniček čp. 2. Zde se jim narodil syn, který po narození hned dne 7. 2. 1908 zemřel a dcera Josefa narozená 4. 3. 1909. Matka však brzy v mladém věku zemřela a otec se 8. 8. 1911 oženil podruhé a odstěhoval se s novou ženou do čp. 130 (viz toto).

Z posledních obyvatel domu čp. 100 je Jan Aušprung, dělník, syn Jana Aušprunga, bývalého ponocného v Kolinci čp. 100 a matky Františky rozené Vajcové z Jindřichovic čp. 42.

Dne 26. 12. 1942 se oženil s Otylií Bartůškovou, tovární dělnicí v Kolinci čp. 140, dcery Václava Bartůška, zedníka v Masákově Lhotě a matky Růženy rozené Vítovcové z Masákovy Lhoty č. 99.

zpět