Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 101 v Kolinci

Čp. 101, parcela č. 115

čp. 101, r. 2010

Dalším v řadě domků ve Středce na pravém břehu Kalného potoka je chalupa, v níž takměř 150 let bydlí příslušníci rodu Krýslů. Zrodila se po 1. 4. 1812, kdy kolinecká obec prodala kus pozemku k vystavění chalupy Jakubovi Myslíkovi, pravděpodobně majiteli usedlosti čp. 45 v Kolinci. Dne 12. 10. 1827 prodal Jakub Myslík domek Václavovi Krýslovi, panskému kočímu a jeho manželce Alžbětě, dceři Františka Kohouta, souseda z Kolince čp. 22 a matky Terezie Formánkové z Klatov z panského mlýna. Z jejich dětí jsou známy:
Bartoloměj nar. 21. 1. 1809,
Josefa nar. 12. 9. 1810,
Jan nar. ? 1816,
Matěj nar. 20. 2. 1827.

Po Václavovi Krýslovi zdědil chalupu syn Jan, obecní lesní hajný, který se dne 28. 10. 1851 oženil s Josefou, 21letou dcerou Tomáše Ježka, domkáře z Jindřichovic čp. 28 a matky Anny rozené Formánkové z Mlázov. Jsou známy jejich tři děti:
Marie nar. 16. 7. 1858,
Matěj Havel nar. 15. 10. 1862,
Václav nar. 4. 9. 1870.

I další majitel této chalupy byl hajným a tak ještě dnes starší osadníci tu říkají “U hajných“. Byl to syn Matěj Havel, který se dne 25. 11. 1884 oženil Barborou, 23letou dcerou Josefa Kubečka, sedláka v Čermné čp. 5 a matky Barbory, dcery Jana Pintíře, sedláka v Lešišově čp. 11. Nevěsta v době sňatku sloužila u řídícího školy v čp. 112. Z tohoto prvního sňatku se narodilo osm dětí:
Josef nar. 2. 2. 1885,
Matěj nar. 9. 2. 1887,
Rosalie Marie nar. 13. 7. 1889,
Karel nar. 1. 11. 1891, odd. 30. 11. 1921 s Janou Visingerovou rozenou Kodýdkovou,
Jan nar. 9. 5. 1894,
Václav nar. 22. 9. 1897, odd. 6. 2. 1923 s Marií, dcerou Ondřeje Dražky, †13. 11. 1941,
František nar. 26. 1. 1900, odd. s Ludmilou Skotákovou dne 6. 11. 1926 v Blansku,
chlapeček nar. 26. 8. 1902.

Po smrti manželky Barbory se Matěj Havel Krysl oženil jako 40letý vdovec podruhé s Annou Šlehofrovou, 26letou dcerou Josefa Šlehofra, nádeníka v Lukovišti. Z tohoto manželství vzešlo dalších 9 dětí:
Emanuel nar. 21. 11. 1903,
Anna nar. 3. 2. 1905,
Marie nar. 17. 2. 1907,
Martin nar. 5. 12. 1908, odd. 18. 8. 1934 s Marií Chaloupkovou z Kolince,
Petr nar. 5. 10. 1910, odd. 24. 11. 1934 s Miladou Vejskalovou z Kolince,
Božena nar. 22. 10. 1912,
Josefa nar. 21. 2. 1915, odd. s J. Tenglerem z Číhaně, zemřela mladá,
Růžena nar. 21. 4. 1917,
Jindřich nar. 20. 8. 1919, odd. 28. 9. 1942 s Růženou Hadravovou v Kolinci.

Od 11. 6. 1938 je majitelem syn Emanuel se svou manželkou Františkou rozenou Kováříkovou z Číhaně.

zpět