Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 102 v Kolinci

Čp. 102 (bývalé 102a), parcela č. 79

vlevo čp. 102, vpravo čp. 140 s částí stodoly, r. 1970

Tato chalupa nedaleko ohbí Kalného potoka se šťavnatými trávníky v zádech byla s dnešním vedlejším popisným číslem 140 jedním domem až do 16. 6. 1821, kdy majitel domu Tomáš Císař prodal jeho polovinu Václavu Rödlovi. Nyní Rödlova polovina dostala čp. 102“b“ a později čp. 140.

čp. 102, r. 2010

Tomáš Císař si ponechal západní polovinu domu, která pak nesla čp. 102“a“ a později pouze čp. 102.

Tomáš Císař zde zemřel 12. 1. 1836 v 76 letech. Po něm převzal tuto část jeho syn Matěj Císař, který měl za manželku Marii, dceru Josefe Procházky, (též Bártíka, snad po chalupě), domkáře z Přestanic čp. 14 a matky Marie, roz. Trojanové ze Zámyšle č. 19. V této rodině domkáře a tkalce se narodily tyto děti:
Margareta nar. 25. 10. 1841, † 20. 7. 1842,
Vojtěch nar. 2. 7. 1843,
Josef nar. 15. 12. 1846,
Marie nar. 11. 10. 1849,
Antonín nar. 16. 1. 1854, † 27. 6. 1856 v č. 10.

Po smrti Matěje Císaře dne 23. 3. 1855 (49 let na TBC) se ujala domku sestra zemřelého Marie, která byla provdána za Josefa Karlíka z Vodolenov č. 22 a matky Barbory.

Dne 20. 7. 1860 prodala Marie Karlíková domek č. 102“a“ Vojtěchu Pavlíkovi, mistru krejčovskému, synu Jana Pavlíka, sedláka z Vlčkovic č. 5 a matky Josefy roz. Vávrové ze Stříteže. Dne 3. 2. 1847 se oženil v 28letech s Markétou, 22letou dcerou Františka Motla, domkáře v Kolinci čp. 14 a matky Markyty Bejblové z Kolince. V různých popisných číslech se jim narodily tyto děti:
Vojtěch Ondřej nar. 16. 2. 1848 v čp. 14, †7. 6. 1848,
Ludvík nar. 26. 8. 1849 v čp. 14,
Marie nar. 16. 12. 1851 v čp. 35, †7. 2. 1854 v čp. 9, kde otec byl pachtýřem hospody,
Matěj nar. 14. 1.1854 v čp. 9,
děvčátko nar. 7. 1. 1856 v čp. 14,
Anna nar. 12. 11. 1857 v čp. 102“a“, †23. 5. 1859.

To bylo poslední dítě Markéty Pavlíkové. Utonula s mnohými dalšími při zřícení mostu v Sušici pod procesím dne 24. 4. 1859. Přišla tedy o život měsíc před úmrtím svého posledního dítěte.

Dne 11. 9. 1860 se Vojtěch Pavlík, jako 41letý vdovec, (nar. 16. 4. 1819 ve Vlčkovicích), oženil podruhé a sice s Marií Císařovou, služebnou v Kolinci č. 1, 28letou dcerou Josefa Císaře, domkáře v Buršicích č. 14 a matky Františky, dcery Antonína Soukupa, polodvorníka v Zavlekově. Z tohoto druhého manželství vzešly tyto děti:
Marie nar. 28. 10. 1861, †8. 2. 1890,
děvčátko nar. 13. 2. 1864, † po porodu,
Josef nar. 3. 3. 1865,
Marie nar. 14. 4. 1870, † týž den.

Po otci Vojtěchu Pavlíkovi převzal dne 17. 1. 1898 domek syn Josef Pavlík s manželkou Annou (nar. 17. 7. 1873 v Čejkových), dcerou Štěpána Železného, chalupníka v Čejkovech č. 31 a matky Josefy rozené Tůmové z Čejkov č. 31. Jejich děti:
Vojtěch nar. 14. 2. 1899,
Jan Štěpán nar. 29. 4. 1901, †4. 11. 1911 v Budějovicích,
Marie Josefa nar. nar. 9. 2. 1907.

Po otci Josefu Pavlíkovi převzal domek čp. 102 jeho prvorozený syn Vojtěch, který si dne 21. 4. 1928 vzal za manželku Josefu rozenou Němcovou z Mokrosuk (nar. 28. 2. 1902). Domek byl předán novému majiteli dne 15. 11. 1927, tedy ještě před uzavřením manželství. V manželství se narodily tyto děti:
Emanuel nar. ? 12. 1929,
Stanislav nar. 29. 10. 1930,
Anna nar. 23. 7. 1932,
Vojtěch nar. 20. 8. 1939.

zpět