Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 103 v Kolinci

Čp. 103, parcela č. 77

čp. 103, r. 2010

Dalším z domků na pravém břehu Kalného potoka od mostu je popisné číslo 103. Jeho zrod začal dne 12. června 1813, kdy zdejší majetný občan Martin Pohl z čp. 8 a 9 koupil kus pozemku k vystavění chalupy. Bylo to jistě ze spekulačních pohnutek, poněvadž dne 15. 6. 1819 prodal Martin Pohl domek čp. 103 manželům Josefu Zierlovi, tkalci, synu Josefa Zierla, rytce razítek z Plzně a matky Františky Niksové. Za manželku měl Josefu dceru Šebestiána Lembergera, služebníka u hrabat Desfours v Hrádku čp. 1 a matky Alžběty z Velhartic čp. 10. Zde se manželům narodily tyto děti:
Marie nar. 12. 8. 1818, †8. 5. 1837,
František nar. 12. 12. 1820.

V čp. 103 zemřela i první manželka Josefa Zierla Josefa dne 16. 10. 1832 v 53 letech pravděpodobně na choleru. Dne 20. dubna 1840 prodal Josef Zierl domek Františku Tomáškovi. Josef Zierl se stal pak šenkýřem v čp. 49 a 55, kde také zemřel.

Nový majitel se svojí manželkou Terezií bydleli dříve v čp. 27, u něhož jsou uvedeni všichni členové rodiny, z nichž se posledních pět narodili v čp. 103 (viz I. díl, str. 219). Oba dva manželé zemřeli zde v čp. 103. František Tomášek v 69 letech dne 22. 2. 1872 a manželka Terezie v 61 letech 12. 6. 1871.

Jejich syn Matěj, mistr ševcovský jako jeho otec, se dne 22. 11. 1859 oženil s Marií, 22letou dcerou Václava Smolíka, šafáře v kolineckém panském dvoře, a matky Anny, dcery Petra Macha, sedláka v Dolejší Lhotě (též Marvalově Lhotě). Četné jejich potomstvo se kromě prvního dítěte narodilo zde:
Josef nar. 28. 8. 1860 v čp.43, †29. 3. 1865,
Václav nar. 3. 2. 1863 v čp. 103,
Lucie Josefa nar. 12. 12. 1865,
Emanuel nar. 9. 11. 1868, †8. 4. 1871,
Marie nar. 4. 7. 1871,
Emanuel nar. 9. 6. 1874,
Ludvík nar. 11. 8. 1878, †17. 6. 1879,
Karolina nar. 8. 12. 1880, †16. 12. 1880.

Rozsudkem soudu ze dne 14. 6. 1883 byl domek čp. 103 přiřknut Hynkovi Honzíkovi, synu Františka Honzíka, souseda v Kolinci čp. 23 a matky Marie, dcery Linharta Břízy, souseda ve Strážově. Dne 10. 2. 1874 se ve svých 32 letech jako obuvník ve Vlčkovicích čp. 14 oženil s Magdalenou 26letou dcerou Petra Jílka, nádeníka v Kolinci čp. 89 a matky Magdaleny, dcery Jana Kopa, zedníka z Hor Matky Boží. Narodila se jim tu celá řada dětí:
Antonín nar. 20. 11. 1874 v čp. ?,
Václav nar. 22. 9. 1876 v čp. 103,
Josefa nar. 14. 10. 1877, †9. 3. 1950 v Klatovech,
Magdalena nar. 21. 7. 1880, †25. 9. 1880,
Bohumil nar. 7. 12. 1881,
František nar. 1. 4. 1884, †2. 8. 1884,
Petr nar. 7. 7. 1885, †10. 5. 1888,
Žofie nar. 15. 5. 1888, †5. 6. 1889,
Marie nar. 26. 10. 1889, †8. 12. 1889,
Josef nar. 10. 4. 1892, †11. 5. 1892.

Dne 2. 6. 1903 byl domek prodán manželům Františkovi a Marii Krejčovým. Po jejich krátkodobém vlastnictví dostal se domek dne 27. 9. 1909 do rukou Emanuela Muchky, syna Vojtěcha Muchky, obuvníka v Kolinci čp. 125 a matky Anny, roz. Šosové z Kolince čp. 43. Emanuel Muchka se v 30 letech jako svobodný krejčí oženil dne 17. 4. 1904 s Marií Terezií, 17letou svobodnou dcerou Jana Šobra, domkáře v Kolinci čp. 13 a matky Marie roz. Hallerové z Vlčkovic čp. 30. První dvě děti se narodily v čp. 13 a 154 a další dvě už v čp. 103:
Emanuel František nar. 25. 7. 1905, †11. 12. 1905,
Emanuel Václav nar. 6. 4. 1909,
Marie nar. 30. 9. 1910,
Bohumil Václav nar. 8. 11. 1914, †1. 12. 1916.

Ze zbylých dětí převzal domek dne 31. 7. 1946 syn Emanuel.

zpět