Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 104, nyní čp. 200 v Kolinci

Čp. 104 (200), parcela č. 76

(Poznámka: proč později čp. 200?

čp. 104 r. 2010 Na pravém břehu Kalného potoka těsně za barokním mostem stojí nízké domky s okny obrácenými k jihu. První od mostu měl popiné číslo 104. Má stáří něco přes 150 let. Dne 2. 5. 1813 koupil Jan Rödl kus pozemku k vystavění domku. Byl synem Antonína Rödla, panského purkrabího v Kolinci. Později se Jan Rödl stal panským mušketýrem a chalupníkem. Nebyl poddaným člověkem. Za manželku měl Ludmilu, dceru Václava Klenovskýho z Kolince. Měli 6 synů a jednu dceru. Byli to:
František nar. 12. 8. 1786,
Jan nar. 15. 9. 1789,
Josef nar. 14. 2. 1792,
Antonín nar. 9. 2. 1793, † r. 1800,
Josef nar. 22. 11. 1795,
Barbora nar. 11. 9. 1798, †r. 1798,
Václav nar. 16. 11. 1799.

Dne 20. 4. 1823 odevzdal Jan Rödl domek čp. 104 svému synovi Josefu Rödlovi, který si vzal za manželku Johanu, dceru Ignáce Stacha, domkáře ve Strážově a matky Terezie také ze Strážova. Z tohoto manželství se narodily dvě děti:
Kateřina nar. 20. 11. 1823, †23. 10. 1826,
Anna nar. 2. 8. 1824, †29. 10. 1835.

Manželka Johana zemřela mladá ve 32 letech na tuberkulózu dne 31. X. 1831.

Druhá manželka byla Anna rozená Schindlerová ze Švihova. Zemřela zde v čp. 104 v 65 letech na zápal plic dne 7. 11. 1866. Manžel ji přežil. Zemřel jako mistr krejčovský v 77 letech dne 9. X. 1872. Poměry zde byly jistě chudobné, protože jeho bratři František a Jan Rödlovi zemřeli v tomto domku r. 1852 v 65 a 66 letech jako žebráci. Všichni tu žili asi na výminku.

Dne 28. 2. 1849 prodal totiž Jan Rödl domek čp. 104 Martinu Jelínkovi, mlynářskému tovaryši z Kolince čp. 62, synu Františka Jelínka z Kolince čp. 62 a matky Kateřiny Kohoutové z Kolince čp. 19. Dne 11. 1. 1843 si vzal za manželku 25letou Alžbětu, dceru Jana Bischofa, papírnického tovaryše z Tajanova čp. 8 a matky Kateřiny rozené Kohlrusové z Němčic čp. 9, panství bystřické.

Po 10 letém držení tohoto domku prodal jej Martin Jelínek Karlu Jelínkovi, truhlářskému tovaryši, synu Matěje Jelínka, souseda v Kolinci čp. 19 a matky Marie, dcery Vojtěcha Drhy, souseda v Kolinci. Druhý den po koupi domku dne 9. 2. 1858 se oženil s Marií, 31 letou dcerou Jana Ulricha, mlynáře v Zavlekově čp. 42 a matky Rosalie dcery Dominika Blažeje, revírníka v Měřenicích. Narodily se jim dvě děti:
Marie nar. 6. 11. 1858,
Karolina nar. 22. 1. 1861.

Dne 28. 3. 1872 koupila domek Anna Ulrichová, snad příbuzná bývalé majitelky. Byla to vdova po Augustinovi Ulrichovi, dcera Františka Dražky, domkáře ve Sluhově čp. 9 a matky Magdaleny, dcery Jana Pavlíka, sedláka ve Vlčkovicích čp. 5. Ovdověla velmi mladá, poněvadž již 14. 1. 1873 se znovu ve 28 letech provdala za Petra Pavla Dolejšího, 23letého truhlářského tovaryše ze Stříteže čp. 11, syna Barbory Dolejší, dcery Jos. Dolejšího, domkáře ve Stříteži čp. 11. Manželům se narodila dcera Julie dne 13. 2. 1874. Nedlouho nato dne 10. 9. 1876 zemřel otec v 27 letech na TBC.

Není známo, zda se mladá vdova provdala potřetí? Ale přece! Dne 12. 2. 1878 se vdova Anna po Petru Dolejším ve svých 34 letech provdala potřetí a sice za Matěje, 44 letého svobodného syna Josefa Píchy, sedláka z Hrádku čp. 11 a matky Rosalie, dcery Františka Kladívka, chalupníka z Bud čp. 16 u Písku. Dvě jejich děti zemřely brzy po narození:
Děvčátko nar. 25. 1. 1880, †po narození,
František nar. 9. 1. 1881, †19. 2. 1881.

Dne 13. 6. 1891 koupili domek manželé Josef a Marie Klimentovi. Tito byli pravděpodobně příbuzní dalšího majitele Jana Vejskala, syna Josefa Vejskala nádeníka v Kolinci a matky Marie, dcery Anny, dcery Václava Klimenta, obecního pastýře z Petrovic. Za manželku měl Josefu, Dceru Františka Morka, obuvnického mistra z Hrádku čp. 33 a matky Marie, dcery Františka Kanděry, kostelníka ze Zbynic. Tito nedrželi dlouho domek čp. 104.

Dne 20. 4. 1901 koupil domek Jáchym Duda, který dal připsat polovinu své manželce Josefě, dceři Václava Kolára, chalupníka v Zavlekově čp. 10. Předtím byl majitelem domku čp. 54. Tam je také uvedeno narození všech jejich dětí:
Nástupcem se stal dne 13. 12. 1924 jeho syn Jan Duda, který se již narodil v tomto domku. Nedlouho před převzetím domku se dne 27. 10. 1924 oženil ve Velharticích s Terezií Kalistovou z Kunkovic.
Zde se jim narodily děti:
Václav, Zdeňka a Marie.

Z nich převzala domek Zdeňka, která se provdala za Slávu Jonáše, syna Jana Jonáše, sedláře, v Kolinci čp. 162 a matky Karoliny rozené Vávrové z Brodu čp. 7.

zpět