Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 105 v Kolinci

Čp. 105, parcela č. 110

pravá část stavení - stodola, v místě původního čp. 105

Za chalupou čp. 92 stál do počátku tohoto století domek čp. 105. Roku 1899 byl zbořen a na stavební parcele č. 110 byla postavena stodola, která patří k čp. 92.

Chalupu snad postavil Adam Benda, tovaryš zednický z Hradiště, který měl za manželku Kateřinu, dceru Jana Krále‚ učitele z Kolince čp. 11 a matky Terezie Ratajové z Krasilova. Tito manželé dříve bydleli v kolinecké pazderně (poznámka: stará pazderna u “Běliště“, která r. 1820 vyhořela) kterou r. 1817 koupili od kolineckých občanů. Asi od r. 1822 bydleli v tomto čp. 105. Poslední tři děti se již narodily v této chalupě:
Jan nar. 1811,
Josef nar. 16. 3. 1812,
Anna nar. ? r. 1815 pravděpodobně v Běšinech,
František nar. 4. 12. 1815,
Jakub František nar. 27. 11. 1817,
Karel nar. 30. 4. 1820,
Marie nar. 1. 7. 1822 v čp. 105,
Adam Jakub nar. 4. 12. 1824 v čp.105, †21. 1. 1827,
Jakub Augustin nar. 27. 8. 1827 v čp. 105, †7. 1. 1830.

Adam Benda zemřel poměrně mlád na zápal plic dne 11. 12. 1835 ve 45 letech.

Dcera Adama Bendy, Anna, se provdala dne 24. 11. 1835 za Josefa Tomáška, krejčovského mistra, syna Šimona Tomáška, sedláka z Podolí čp. 6 a matky Kateřiny Heřmanové z Kolince čp. 44. Bydleli v této chalupě a dali zde život prvním třem dětem:
Marie nar. 4. 7. 1836, †9. 5. 1837,
Karel nar. 3. 6. 1838,
Marie nar. 25. 9. 1840,
Jan nar. 4. 6. 1843 v čp. 56, †17. 12. 1844,
Sophia nar. 17. 7. 1845 v čp. 56,
Josef nar. 6. 5. 1848 v čp. 56, †20. 6. 1850.

Dne 4. 11. 1841 zdědila Anna Tomášková tuto chalupu, kterou však za 14 dní prodala Jáchymu Mužíkovi a jeho manželce Františce rozené Honzíkové z Vlčkovic čp. 13, za 160 zlatých. Nový majitel zemřel před r. 1860 v 56 letech na TBC a po něm 29. 3. 1860 i jeho manželka v 61 letech rovněž na TBC. Po nich snad zde bydlela dcera Marie.

Dne 9. 12. 1872 koupili chalupu Jan a Josefa Vejskalovi. Majitel byl synem Josefa Vejskala, nádeníka v Kolinci a matky Marie, dcery Anny, dcery Václava Klimenta, obecního pastýře z Petrovic. Jeho žena Josefa, byla dcerou Františka Mourka, obuvnického mistra z Hrádku čp. 33 a matky Marie, dcery Františka Kanděry, kostelníka ze Zbynic. Jsou známy jejich dvě děti, které se v tomto popisném čísle narodily:
František nar. 9. 4. 1875,
Marie Lucie nar. 11. 12. 1876.

Dnem 31. 8. 1897 přešla chalupa čp. 105 koupí na majitele sousedního domu čp. 92 Františka Šosa. Zbořením chalupy a vystavěním stodoly byla tato nemovitost navždy přivtělena k sousednímu domu.

Popisné číslo 105, které bývalá chalupa nesla, bylo přiděleno novostavbě v Nádražní ulici majitelky Marie Boublíkové.

zpět