Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 106 v Kolinci

Čp. 106, parcela č. 112

čp. 106, r. 1975

První domek ve Středce na pravém břehu Kalného potoka, který v těch místech se obloukem vine pod silnicí a vtéká do bývalého zámeckého parku, postavil Jakub Bižaur, když mu kolinecká obec prodala dne 22. 9. 1827 kus pozemku “k postavení domku čp. 107“. Majitel vlastnil předtím hospodářství čp. 30, které prodal. Tam se narodily jeho manželce Anně, dceři Jana Kohouta, sedláka z Buršic a matky Rozarie z Buršic, první tři děti:
Marie Eva nar. 6. 8. 1816,
Anna nar. 23. 7. 1819, †5. 12. 1826,
Kateřina nar. 1. 7. 1822,
František nar. 2. 8. 1825, †15. 3. 1843 na TBC,
Josef nar. 30. 11. 1827, †2. 12. 1827, Vojtěch nar. 19. 4. 1829, †25. 9. 1832,
Josef nar. 9. 4. 1832,
Bartoloměj nar. 18. 8. 1834, †20. 11. 1834,
Josefa nar. 28. 2. 1836, †1. 3. 1836,
Marie nar. 11. 6. 1837,
Františka nar. 27. 9. 1840, †22. 1. 1842 v čp. 85.

čp. 106, r. 2010

Dne 30.1. 1836 postoupil Jakub Bižaur domek své dceři Evě, která se dne 3. 2. 1836 provdala za Jana Bořána, syna Martina Bořána, sedláka z Čermné čp. 2 a matky Evy Bulkové ze Střítěže. Takměř tucet dětí se narodilo v tomto domku:
Bartoloměj nar. 29. 7. 1836, †17. 1. 1842,
Anna nar. 4. 5. 1839,
Marie nar. 11. 1. 1842,
František nar. 1. 4. 1845, †12. 10. 1845,
Martin nar. 11. 11. 1846, †23. 1. 1847,
Josefa nar. 5. 12. 1847, †10. 12. 1847,
Václav nar. 22. 3. 1849, †22. 2. 1850,
Kateřina nar. 28. 2. 1851,
Václav nar. 14. 6. 1854, †11 .3. 1878 na TBC,
Josefa nar. 3. 8. 1856, †22. 12. 1858,
Josefa nar. 2. 10. 1859.

Majitel Jan Bořán zde zemřel jako výminkář 13. 1. 1877 v 73 letech.

Dne 29. 1. 1866 dostal se domek Bořánově dceři Marii, která měla za manžela Karla Votýpku, mistra kolářského, syna Filipa Votýpky, taktéž mistra kolářského ze Smrkovce čp. 9 a matky Marie, dcery Tomáše Holíka, domkáře ze Smrkovce čp. 9. Zde se jim narodily tyto děti:
Emanuel Jan nar. 8. 5. 1867,
František nar. 14. 8. 1869, †26. 8. 1869,
František nar. 8. 10. 1870, †21. 3. 1872,
Marie nar. 20. 3. 1873, †26. 11. 1876,
Karolina nar. 21. 2. 1878, odd. 15. 5. 1911 s Karlem Chytrým z Kojetic,
Anna nar. 25. 7. 1875,
Marie nar. 22. 9. 1880, †24. 9. 1880.

Dne 6. 11. 1894 koupili domek Vojtěch Dolejší, zedník z Kolince čp. 118, syn Matěje Dolejšího, domkáře a zedníka též z Kolince čp. 118 a matky Magdaleny, dcery Václava Brožíka, tkalce z Kolince čp. 60, se svou manželkou Františkou, dcerou Matěje Kohouta, sedláka v Lešišově čp. 7 a matky Františky.

Dne 14. 8. 1920 koupil domek obecní strážník Vojtěch Kohout, též obuvník, syn Jiřího Kohouta, též obuvníka a matky Žofie rozené Trojanové z Kolince čp. 40. Se svou manželkou bydleli v radniční budově čp. 120, kde se jim narodily jejich děti:
Jan (*1815, †1907) stal se městským strážcem pořádku a bydlel v městské radnici.

Teprve po zrušení této funkce se odstěhoval do čp. 106. Měl dva syny Jana a Vítězslava‚ (nar. 25. 2. 1936). Druhý ze synů zdědil domek. Oženil se s Marií, dcerou Václava Pavlíka a matky Barbory, rolníka z Kolince čp. 45.

zpět