Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 107 v Kolinci

Čp. 107, parcela č. 38

čp. 107 r. 2008

Tato chalupa na pravé straně z náměstí k Jindřichovicům (asi v její polovině) byla postavena v 1. čtvrtině 19. stol. na dominikální půdě, protože její majitel byl zatížen 13 denní ruční robotou v roce.

Prvním majitelem byl Matěj Sejpka, truhlářský mistr z Kolince čp. 21, syn Václava Sejpky, souseda z Kolince čp. 21, a matky Kateřiny, rozené Brožíkové z Křížovic čp. 6. Narodil se 8. 8. 1793 v Kolinci, čp. 21 z druhé manželky Václava Sejpky.

Oženil se 12. 2. 1833 s Kateřinou, 19 letou dcerou Václava Hrbka, sedláka z Vlčkovic a matky Alžběty Housarové taktéž z Vlčkovic čp. 12. Z tohoto manželství se narodily tyto děti:
František nar. 27. 1. 1834, zemřel 22. 10. 1845 - 12 let vodnatelnost,
Josef nar. 19. 3. 1836, později tovaryš zámečnický, jeho manželka Barbora, dcera Jana Sommera z Bockfelsu, okr. Volkersdorf, Dolní Rakousy.

Matěj Sejpka zemřel dne 30. 9. 1836 na zápal plic. Kateřina, 34 letá vdova po Matějovi Sejpkovi, se dne 28. 11. 1848 provdala za Josefa Zimmermanna, zámečnického mistra z Kolince čp. 102, syna Jana Zimmermanna‚ truhlářského mistra z Kolince čp. 102 a matky Marie roz. Kirchnerové z Vlčkovic čp. 1. Josef Zimmermann byl svobodný, stár 28 let.

V tomto manželství se narodily tyto děti:
Matěj nar. 17. 2. 1848, zemřel 5. 7.1850,
Marie nar. 20. 12. 1849,
František nar. 1. 4.1852, zemřel 31. 1. 1854 v čp. 107 na ochrnutí plic.

Ještě před tímto manželstvím a dětmi se narodily Kateřině, vdově po zemřelém Matějovi Sejpkovi, tyto děti:
Jan Ev. nar. 26. 12. 1838,
Václav nar. 17. 9. 1844, zemřel 26. 10. 1844.

Majitel chalupy čp. 107 Josef Zimmermann předešel ve smrti pravděpodobně svou manželku Kateřinu, která je v roce 1879 udávána jako majitelka. V r. 1885 přešla chalupa na její dceru Marii, narozenou 20. 12. 1849, která se dne 20. 11. 1877 provdala za Františka Nerudu, 30 letého mlynářského chasníka z Kolince čp. 35, syna Václava Nerudy, bývalého mlynáře v Puchverce, nyní v Kolinci čp. 35 a matky Anny, dcery Matěje Maydla, mlynáře ze Zikmundova mlýna u Čachrova čp. 17.

V tomto manželství se narodily tyto děti:
Marie nar. 23. 8. 1878 v čp. 107, oddána 8. 4. 1912 ve Vídni,
Karolina nar. 23. 8. 1880 v čp. 107,
Johana nar. 7. 10. 1884 v čp. 107,
František nar. 13. 8. 1887 v čp. 107,
Jan nar. 12. 10. 1890.

Od 13. 9. 1924 se stal majitelem syn Jan Neruda, později důstojník československé armády.

Ten měl za manželku Františku z rodu kolineckého panského pastýře Mertla z Kolince čp. 79, z pastýřské chalupy nedaleko západní zdi tzv. teletníku. (Poznámka autora: František Mertl, mistr ovčácký v Kolinci čp. 79, sňatek s Johanou, dcerou Bartoloměje Beneše, souseda v Plánici. Děti: …., dcera Marie nar. r. 1850, provdaná 15. 2. 1881 za Martina Syrovýho, soustružníka a policejního strážníka v Kolinci čp. 49 a matky Marie, dcery Jana Sýkory, souseda v Kolinci čp. 18).

V tomto manželství se narodil jediný syn. Manželé přebývali v Praze a do Kolince zajížděli jen o dovolených. Proto v chalupě přebývali četní nájemníci až do odchodu Majora Nerudy do penze. Zde také bývalý důstojník zemřel, zatímco jeho manželka ho následovala až ve vysokém věku.

Po smrti majitelky Nerudové byla chalupa koupena pro rekreační pobyty zájemci z Plzně.

zpět