Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 108 v Kolinci

Čp. 108 (zbourané), parcela č. 124

Místo, kde stávalo čp. 108, r. 2010

Dnes po této chalupě na Starém Ovčíně není ani památka, protože po jejím demolování bylo v r. 1914 domovní číslo zrušeno a parcela byla sloučena s pastvinou parc. č. 578/2.

Původ tohoto domku sahá do 25. 2. 1835, kdy manželé Josef a Marie Melicharovi koupili místo k vystavění domku ve výměře 44 čtverečních sáhů.

Josef Melichar, povoláním zedník, byl synem Václava Melichara, domkáře ze Střezměře č. 13 a matky Barbory rozené Králové z Klenové. Ve svých 25 letech se dne 8. 2. 1831 oženil s 25letou Marií, dcerou Jana Čapka, domkáře z Kolince čp. 99, a matky Kateřiny Bečvářové z Klatov. Z krátkého manželství se jim narodily tyto děti:
Josef nar. 11. 3. 1832 v čp. 99,
dvojčata: Alžběta nar. 15. 12. 1834 v čp. 84, †22. 12. 1845 v čp. 88 na střevní psotník,
Kateřina nar. 15. 12. 1834.

Jejich otec Josef Melichar zemřel dne 19. 5. 1835 v Kolinci čp. 92 v 29 letech na zimnici.

Dne 11. 1. 1836 prodala Marie Melicharová, vdova po Josefu Melicharovi místo k vystavění domku čp. 108 Antonínu Melicharovi, bratru svého zemřelého manžela. Ten se jako domkář v Kolinci čp. 111 oženil v 25 letech dne 6. 2. 1837 s Lidmilou, dcerou Matěje Holečka, domkáře z Bernartic čp. 20 a matky Lidmily Novákové z Brodu. Vystavěli si domek a v něm se narodily tyto děti:
František nar. 1. 1. 1839,
Tomáš nar. 21. 12. 1843, †30. 12. 1843,
Jan nar. 1. 2. 1846,
Barbora nar. 23. 5. 1850,
Marie nar. ? 1844, odd. 26. 2. 1867 za Josefa Dražku, syna Františka Dražky, obecního pastýře v Kolinci č. 36 a matky Magdaleny, dcery Jana Koželuha, tkalce z Těchonic.

Matka Lidmila zemřela zde dne 13. 3. 1870 v 57 letech na katar.

Dne 31. 3. 1875 koupili domek manželé Jan Michael a Anna Hartlovi.

zpět