Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 11 v Kolinci

čp 11, r. 1906, v předu majitel Jan Král, zámečníkčp 11, r. 2008

Čp. 11, parcela č. 14.

Když byli v r. 1782 majitelé usedlostí v Kolinci podepsati nové kontrakty na své domy, bylo uvedeno u tohoto popisného čísla, že je Jan Kál přejímá po předcích „jmenovitě Jírovi Hájkovi“ jak je poznamenáno v městské knize (fol. 305). Je to vlastně v Gruntovní knize z r. 1544 a zápis zní:
„V první neděli po sv. Trojici r. 1608 se stalo porovnání mezi Matějem Drubkem a jeho synem Jírou Hájkem též Drubkem o chalupu, ve které oba zůstávají s manželkami, kterou Jíra koupil od otce Matěje za 14 kop.“

V případě, že v tomto roce 1782 určili při sepisování nového kontraktu správně, který nejstarší zápis v městských knihách se vztahuje k tomuto domu čp. 11, pak Matěj Drubek je pro nás nejstarším známým majitelem.

čp 11, r. 2017

Jak ukazuje kupní cena, byla to pouze chalupa, což je dosti podivné, protože při osídlování byly vždy kolem náměstí největší domy. Snad v dřívější době došlo k dělení sousedního velkého hospodářství.

Další majitelé jsou neznámi a rovněž osudy této chalupy méně významné, nejsou v dostupných listinných pramenech zaznamenány.

Příjmí Drubek se vyskytuje v matrikách několikrát.

Jiří Drubek, jinak Burda, se svou ženou Mandalenou měli syna Václava nar. 6. 8. 1673 a Jana nar. 23. 8. 1678. Mohl to být syn shora jmenovaného Jíry Hájka též Drubka, což je nejisté, stejně tak jako jejich držení chalupy čp. 10.

Dále je jmenován Tomáš Drubek, soused(!), s manželkou Lidmilou a synem Václavem nar. 7. 9. 1647. Příbuzenský vztah, zvláště při nestálosti příjmích v té době, není možno s předešlými Drubky stanovit.

Od kdy byl majitelem této chalupy na. prvních řádcích jmenovaný Jan Král není známo. V soupisu desátků ke kolinecké faře z r. 1775 je již jmenován. Byl synem Václava Krále, krejčího z dnešního čp. 16, a matky Anny dcery Matěje Sýkory. Narodil se v Kolinci ve jmenovaném čp. 16 dne 17. 6. 1752. Když se oženil s Terezií Ratajovou z Kraselova, koupil mu otec hospodářství čp. 11. Jeho manželce se narodily tyto děti.
Jan nar. 18. 8. 1774 –zemřel,
Jan nar. 8. 8. 1775,
Tomáš Jan nar. 6. 5. 1778,
Marie nar. 1. 2. 1780,
Alžběta nar. 1. 2. 1782,
Terezie nar. 11. 1. 1783,
Kateřina nar. 11. 11. 1785,
František nar. 6. 12. 1787,
Anna nar. 9. 8. 1789,
Jakub nar. 30. 4. 1792.

Majitel čp. 11 Jan Král byl prvním učitelem v Kolinci od doby humanistických učitelů opět s trochou vzdělání. Za učitele byl ustanoven vrchností dne 20. dubna 1772 a působil jako učitel zde až do své smrti 15. února 1811. Celé jeho působení jako učitele, jeho životní osudy, slasti i strasti, budou vypsány v oddílu Školství v Kolinci.

O škole bych se chtěl přece jen tu trochu zmínit. Jako i Královi předchůdci v učitelském povolání Václav Čapek starší a Václav Čapek mladší vyučovali ve svých příbytcích, tak i Jan Král vyučoval ve stém domku čp. 11 až do r. 1789, kdy se začalo učit v obecní radnici.

Nejmladší syn Jana Krále Jakub Král, rovněž učitel s poněkud větším učitelským vzděláním než jeho otec, se oženil dne 23. listopadu 1812 s Annou dcerou Josefa Krále, souseda a bývalého rychtáře v Kolinci čp. 2 a Anny rozené Vojtové z Mokrosuka. Ujal se hned po smrti otcově školy a. v r. 1815 vyučoval opět ve svém domku, kde bydlel až do r. 1820. Poté se přechodně nastěhoval do domu čp. 32 a. pak do obecní radnice, kde měl svou školu v čp. 49. Zde také zemřela. dne 1. září 1818 Terezie vdova po sousedu a učiteli Janu Královi v 70 letech na “brand“.

Po Jakubu Královi bydlel v domu čp. 11 Jakub Javorský, mistr truhlářský se svou ženou Marií dcerou Patra Salera, šenkýře v Sušici, a zde se jim narodil dne 20. 11. 1822 syn Jiří. Zanedlouho se však Jakub Javorský odstěhoval a sice do čp. 54. Snad v tomto čp. 11 byl Jakub Javorský pouze nájemníkem, protože dne 27. ledna 1824 směnil Jakub Král svůj domek čp. 11 za dům čp. 69, který náležel Václavu Novákovi, synu Tomáše Nováka, souseda v Kolinci čp. 71(?) a jeho manželce Terezii, dceři Jana Krále, učitele a Terezie Ratajové z Krasilova u Němčic. Domek se tedy nedostal z vlastnictví rodu Králů. Václav Novák zemřel v tomto domě dne 11. března 1870 v 85 letech, jako ovdovělý mistr ševcovský. Jeho manželka Terezie zde také zemřela dne 2. 11. 1856 ve 74 letech na “snět plic“. Tito staří manželé zde žili jako výměnkáři, protože svůj domek čp. 11 prodali dne 7. dubna 1834 Prokopu Sukovi, sousedu z Kolince čp. 19, synu Vojtěcha Suka, souseda z Kolince čp. 19 a Josefy Malé z Jindřichovic a jeho druhé manželce Marii dceři Pavla Nováka, souseda z Kolince a matky Kateřiny.

Brzy po této poslední koupi se do domku čp. 11 nastěhovala Alžběta dcera shora jmenované Marie Sukové Alžběta s otcem svých dětí Josefem Šosem s dětmi:
Magdalenou nar. 18. 7. 1835,
Alžbětou nar. 17. 1. 1838,
Annou nar. 17. 7. 1841,
Johanou nar. 12. 6. 1847 (narozenými kromě Anny v čp. 69) zde v čp. 11 pobyla tu asi do r. 1848.

Dne 20. dubna 1847 zemřela jí tu její matka Marie Nováková v 60 letech na chronický průjem a dne 4. ledna 1848 předal Prokop Suk tento dům čp. 11 svému synovi Josefovi. Alžběta se pak odstěhovala do čp. 46 a později nešťastně s mnoha jinými poutníky při procesí v Sušici se utopila při zřícení mostu dne 24. dubna 1859. Syn Prokopa Suka Josef Suk, mistr pekařský, se v 21 letech oženil dne 16. 11. 1847 s Terezií dcerou Jakuba Vopavy, souseda z Kolince čp. 16 a Karoliny rozené Danešové z Pícha, svobodnou, 20 letou.

V tomto čp. 11 se jim narodily tyto děti:
Josef Jakub nar. 5. 3. 1849,
Marie Rosalie nar. 3. 9. 1850, zemřela 27. 5. 1853 v čp. 6.

Dalšíí osudy této rodiny je možno sledovat u čp. 6, kam se okolo r. 1852 přestěhovala.

Z prvního manželství Prokopa Suka s Terezií po zemřelém Tomáši Pintířovi, chalupníku z Kojšic a matky Barbory též z Kojšic vzešly tyto děti:
Ludmila nar. 12. 11. 1817, zemřela 23. 2. 1819,
Jiří nar. 2. 11. 1819, po jehož narození matka Terezie v 25 letech zemřela na otravu. O Jiřím není dalších zpráv.

Prokop Suk, bývalý soused z čp. 11 zemřel 18. 6. 1863 na mrtvici v kolineckém panském dvoře čp. 1 u své dcery z 1. manželství Magdaleny, provdané za Ludvíka Melku, panského šafáře.

Z dalších majitelů tohoto čp. 11 je znám od 30. 11. 1860 Václav Kába, mistr zednický, majitel domu čp. 69 v Kolinci se svou ženou Kateřinou. Ten se domohl v Kolinci značného jmění i veřejného vlivu a pravděpodobně tato koupě byla vhodná k uložení peněžních přebytků.

Po 17 letech se dostává tento dům čp. 11 dne 20. 8. 1879 opět do vlastnictví rodu Suků po přeslici. Matěj Král, nový majitel a mistr zámečnický, syn zemřelého Ondřeje Krále, souseda z Kolince čp. 5 a Marie dcery Prokopa Poláka, sedláka z Mlázov čp. 6, si vzal totiž za manželku Annu dceru Ludvíka Melky, šafáře v Kolinci čp. 1 a Magdaleny, dcery Prokopa Suka, souseda v Kolinci čp. 11. Toto manželství zplodilo tyto děti:
Marie nar. 7. 9. 1871, (provdaná Naušová),
Jakub Ludvík nar. 16. 8. 1874, zemřel 18. 12. 1874 na zápal plic,
Matěj Jakub nar. 19. 2. 1876, zemřel 31. 12. 1876 na zápal plic,
Anna Eva nar. 30. 7. 1878, zemřela 13. 2. 1879 na hydrocephalus,
Josef nar. 10. 2. 1880,
Žofie nar. 14. 8. 1882,
Karolina Eva nar. 29. 10. 1885,
Anežka nar. 19. 1. 1888, oddána 17. 8. 1914 s Václavem Kolářem,
Petr Bonifacius nar. 25. 6. 1895.

Jak velké bylo toto hospodářství čp. 11 podle množství polností, jak bylo zvykem je dříve hodnotit, ukazuje stabilní katastr. Majitelem čp. 11 je tehdy Jakub Kopelent s manželkou Johanou, dřívější majitel čp. 6 v Kolinci, s nímž Josef Suk pravděpodobně si dům vyměnil.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Hůrka 378pole a)825 s14 zl 54 kr1.
pole b)400 s1 zl 30 kr2.
Hůrka u Kalného potoka454louka1 j 100 s6 zl 54 kr2.
U Kalného potoka478louka304 s1 zl 14 kr2.
U Kalného potoka479pole1 j 600 s4 zl 49 kr3.
Hůrka u Kalného potoka455pole1 j 850 s9 zl 11 kr2.
Hůrka u Kalného potoka456pole360 s47 kr3.
Hladomře 777pastvina25 s1 kr2.
Hladomře 778pastvina15 s1 kr2.
Hladomře 779louka590 s1 zl 32 kr3.
Hladomře780pole a)1 j 410 s7 zl 32 kr2.
pole b)2 j7 zl3.
Hladomře 781pastvina50 s2 kr2.
Hladomře 790pole515 s1 zl 56 kr2.
Hladomře 791louka965 s2 zl 31 kr3.
Hladomře 792pole95 s21 kr2.

Jak již bylo uvedeno provdala se dcera Matěje Krále dne 17. 8. 1914 za mistra truhlářského Václava Koláře, syna Matouše Koláře, nájemníka ve Vonšovicích čp. 53 a Marie rozené Krsové z Vonšovic čp. 53. Václav Kolář pracoval nejdříve v Kolinci čp. 2. Narodily se jim tyto děti:
Anna Anežka nar. 1. 3. 1915, oddána 12. 1. 1935 v Halži u Tachova s Josefem Zoubkem z Bořenovic,
Bohuslav nar. 12. 10. 1916, oddán 22. 11. 1949 v Praze II s Anežkou Semrádovou.

K provozování svého řemesla koupil Václav Kolář bývalý špýchar na rozcestí silnice do Mlázov a polní cesty pod Hůrku, kde zřídil truhlářskou dílnu a dva soukromé byty s čp. 14. Tato dílna vyhořela dne 12. 2. 1935. Později toto místo sloužilo za skladiště prken zdejšího truhláře Jana Zimmermanna. I toto bylo zlikvidováno a dnes již nepřipomíná nikomu, že zde stávala kontribučenská sýpka, která byla často poslední záchranou ohněm či neúrodou postiženého zemědělce.

Děti Václava Koláře odešly z Kolince, kde později po smrti majitele čp. 11 zůstala jen vdova po něm. Prodejem se pak dostalo toto hospodářství do cizích rukou bez vztahu k rodu Kolářů i Králů.

zpět