Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 112 v Kolinci

Čp. 112 , parcela č. 136

Čp. 112, r. 2010 Čp. 112, r. 2010

Poslední budova vpravo při výpadové silnici z kolineckého náměstí do Mlázov, při farní zahradě, poblíže kostela, vznikla v r. 1845‚ jako dvojtřídní škola pro děti z Kolince a jeho nejbližšího okolí.

Její historie bude popsána v oddíle školství a kultura Dějin městečka Kolince.


zpět