Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 113 v Kolinci

Čp. 113, parcela č. 135

čp. 113 s přilehlou částí Rybníček, r. 2010

V ulici z náměstí směrem k Sušicí stojí vpravo vedle bývalé hospody čp. 111 dosti velký jednopatrový dům. Pro oba tyto sousední domy koupil pozemky majetný Martin Pohl svým synům Jiřímu (čp. 111) a Karlovi (čp. 113) Bylo to ve 40. letech XIX. století.

Karel Pohl se přiženil do hospody čp. 4 v Kolinci, když si vzal za manželku Johanu, vdovu po Antonínu Šulovi, dceru Jakuba Čapka, řeznického mistra z Kolince čp. 62 a matky Anny Kohoutové z Kolince čp. 5.

V domě čp. 113 bydlel syn Karla Pohla Joachym Pohl, mistr ševcovský, který si vzal za manželku Marii, dceru Jakuba Bořánka, chalupníka z Čermné čp. 17 a matky Evy rozené Koželouškové z Hrádku, pak bytem ve Vlčkovicích č. 6.

V tomto popisném čísle se jim narodily tyto děti:
Jan nar. 28. 8. 1857,
Eleonora nar. 25. 8. 1858,
Antonín nar. 21. 11. 1859,
Karel nar. 10. 11. 1862.

čp. 113-severní část , r. 2010

Když 4. 2. 1862 se provdala dcera Karla Pohla Eva Kristina Pohlová v 25 letech za Hynka Hanyše, 37letého revírníka z Dobré Vody čp. 7, syna Václava Hanyše, revírníka ve Vlčkovicích a matky Barbory, dcery Martina Švece, sedláka v Břetěticích, připadl manželům i dům. Po smrti Hynka Haniše dostala dne 6. 3. 1895 dům Eva Hanišová.

Dne 1. 5. 1896 koupili dům manželé František a Alžběta Neuhäupelovi. Nový majitel byl zdejším četnickým strážmistrem a bydlil v Kolinci v čp. 24. Byl synem Františka Neuhäupela, obchodníka v Hostokrejích čp. 30 a matky Josefy, dcery Jakuba Mísa, souseda v Hostokrejích čp. 14. Manželkou se mu stala Alžběta, dcera Matěje Holýho, nájemce panského dvora “Bažantnice“ u Malého Boru a matky Kateřiny rozené Knetlové z Hradešic čp. 44.

čp. 113-jižní část, r. 2010

Těsně před I. světovou válkou koupil dům dne 12. 4. 1913 zdejší lékař MUDr František Franěk, narozený dne 28. 12. 1873, syn Antonína Fraňka, učitele v Klatovech čp. 51, a matky Františky rozené Bezděchové z Klatov. Jeho manželka byla Otylie, dcera Karla prince, majitele hostince na Staších čp. 82 a matky Kateřiny rozené Voldřichové ze Stachů čp. 82. V tomto domě čp. 113 měl dr. Franěk svou ambulanci i zubní ordinaci dlouhá léta než postavil nový dům čp. 218 v ulici k nádraží. Celkem se jim v domě čp. 113 narodily tři děti:
Marie nar. 21. 8. 1913,† po porodu,
Milena nar. ?, † ve 20. letech,
Vladimíra nar. ?, provdaná za ing. Pallu z Prahy.

Této jediné pozůstalé dceři byl dům čp. 113 po smrti svého otce ke dni 13. 9. 1945 předán.

Za nějaký čas prodala Vladimíra Pallová svůj dům čp. 113 zdejšímu truhlářskému mistru Janu Zimmermannovi z Kolince čp. 11, po jehož smrti připadl jeho manželce Růženě.

zpět