Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 114 v Kolinci

Čp. 114, parcela č. 94 (dnes 94/1)

čp. 114, r. 1971

Prvním pravděpodobným majitelem této poloviny bývalé flusárny byl Antonín Bouda, syn Jana Boudy, domkáře z Neznašov čp. 19 a matky Marie, rozené Bejblové z Předvojovic čp. 1. Ve svých 23 letech se dne 17. 2. 1846 oženil s Barborou, 23letou dcerou Vojtěcha Holečka, domkáře z Kolince čp. 87 a matky Josefy Kalousové z Mokrosuk. Poslední dcera Anna se snad již narodila v tomto čp. 114:
Barbora nar. 6. 10. 1848 v čp. 41, †30. 5. 1851,
František nar. 9. 12. 1850 v čp. 41,
Marie nar. 30. 3. 1856 v čp. 56,
Jindřich nar. 14. 6. 1856 v čp. 56,
Antonín nar. 26. 7. 1858 v čp. 48, † 24. 1. 1863,
Karel nar. 6. 11. 1860 v čp.48, †19. 1. 1863 v čp. 72,
Anna nar. 23. 5. 1863 v čp. ?

čp. 114 vpravo, čp. 115 vlevo, r. 1971 čp. 114 vpravo, čp. 115 vlevo, r. 2010

Svatební smlouvou ze dne 14. 2. 1873 bylo čp. 114 postoupeno synu Františkovi Boudovi a manželce Anně, dceři Josefa Kubečka, sedláka v Čermné čp. 23 a matky Barbory, dcery Vojtěcha Pintíře, sedláka v Lešišovech čp. 4. Zde se jim narodil takměř tucet dětí:
Marie nar. 2. 1. 1875,
Tomáš nar. 12. 4. 1876,
Emanuel nar. 24. 12. 1878, †4. 8. 1879.

Tento syn se narodil druhé manželce Františka Boudy Františce, dceři Josefa Dráždila, mlynáře z Vracova čp. 1, okr. Klatovy a matky Františky, dcery Josefa Novýho, sedláka z Kocourova čp. 7. První manželka Františka Boudy zemřela 15. 10. 1877 v 26 letech na perforovaný žaludeční vřed.
Další děti z druhého manželství:
Pavlina nar. 28. 6. 1880, provd. 7. 5. 1906 v Praze s Václ. Pavlíkem, stavbyvedoucím, synem Jakuba Pavlíka souseda z Kolince čp. 62,
Františka nar. 13. 9. 1882, †13. 11. 1882,
Emanuel Václav nar. 21. 12. 1883, oženil se 29. 3. 1909 s Růženou Kirchnerovou v Bohunicích,
Božena nar. 13. 2. 1887, †1. 3. 1887,
František nar. 12. 2. 1888, zemřel druhý den,
František nar. 3. 10. 1888, abortus, (poznámka: ukončení těhotenství, vypuzení plodového vejce z dělohy v prvních 28 týdnech jeho trvání, pokud mrtvý plod váží méně než 1000 g)
Anna nar. 3. 6. 1891, †24. 6. 1891 předčasný porod.

Dne 18. 11. 1899 bylo čp. 114 odevzdáno synu Tomáši, který se za týden oženil s Annou, 23letou dcerou Eduarda Sýkory, souseda v Kolinci čp. 18 a matky Marie rozené Princové z Kolince čp. 32. Pět Boudů zde spatřilo světlo světa:
Jindřich Jan nar. 18. 5. 1900, †14. 7. 1900,
Eduard Josef nar. 18. 3. 1902,
Jindřich František nar. 22. 8. 1903,
Jan nar. 13. 5. 1905, †1. 9. 1905,
Ladislav Petr nar. 27. 6. 1906, †12. 9. 1906.

čp. 114, pohled od západu, r. 1971 čp. 114, pohled od západu, r. 2010

Dnem 13. 3. 1909 koupil čp. 114 Matěj Dolejší, krejčí, syn Františka Dolejšího, obuvníka v Kolinci čp. 50 a matky Barbory rozené Trochové z Dolního Kochánova čp. 3. Za manželku měl Marii, dceru Rudolfa Seidla, pokrývače v Kardašově Řečici čp. 19 a matky Terezie rozené Bubeníčkové z Kardašovy Řečice čp. 12. První tři děti se narodily v dřívějších bydlištích:
Anna nar. 15. 9. 1904 v čp. 66, František nar. 18. 2. 1906 v čp. 131, †11. 3. 1907,
František nar. 24. 4. 1907 v čp. 131,
Jindřich nar. 29. 11. 1909 v čp. 114, oddán 3. 12. 1933 s Marií Dudovou z Kolince čp. 17,
Marie nar. 2. 12. 1912 v čp. 114,
Božena nar. 25. 3. 1915 v čp. 114,
Jan Vojtěch nar. 25. 4. 1918 v čp. 114.

zpět