Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 117 v Kolinci

Čp. 117, parcela č. 139

čp. 117 r. 1975

Druhým v levé řadě domků v “Růžové“ ulici směrem západním, oddělen od domku čp. 116 úzkou “rejničkou“ je domek postavený rovněž okolo r. 1870 Josefem Jílkem, tesařským tovaryšem, synem Jana Jílka, puškaře v Kolinci čp. 56 a matky Kateřiny, dcery Matouše Potužáka, chalupníka v Ujčíně. Majitel domu si vzal za manželku Barboru, 24 letou dceru Michala Křesťana, zedníka a domkáře v Kolinci čp. 88 a matky Anny, dcery Vojtěcha Türpetla, domkáře v Kolinci čp. 88. Ta zemřela v tomto domě čp. 117 dne 26. 6. 1861 ve 47 letech na rozedmu plic.

Josef Jílek se oženil podruhé s Kateřinou, dcerou Josefa Honzíka, souseda v Kolinci čp. 23, kde se říkalo “ U Hendrychů“, a matky Karoliny rozené Tomáškové z Kolince čp. 103. Druhá manželka Josefa Jílka byla o 33 let mladší a měla před tímto sňatkem dvě děti:
Terezii nar. 23. 10. 1877,
Annu nar. 13. 7. 1881.

čp. 117 r. 2010

Z druhého sňatku se manželům narodila dcera Ludmila dne 26. 11. 1892. Té se narodil 14. ledna 1915 syn František Josef, který se dne 16. 12. 1944 oženil s Helenou Dolejšovou z Kolince.

Po smrti Josefa Jílka připadl domek čp. 117 vdově Kateřině dnem 1. 2. 1891. Ta se provdala dále za Jana Matouška, který však brzy umřel a tak se provdala ve 44 letech potřetí dne 20. 10. 1901 za Františka Klímu, továrního dělníka ze Sušice, 47letého vdovce.

Brzy po tomto sňatku prodala dne 6. 11. 1901 majitelka domek čp. 117 svým příbuzným Josefu a Marii Honzíkovým.

Dne 20. 4. 1931 koupili toto popisné číslo Václav Němec, kolář, se svou manželkou Ludmilou. Těm se narodily tyto děti:
Václav nar. 4. 3. 1926,
Helena nar. 24. 12. 1930.

zpět