Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 118 v Kolinci

Čp. 118, parcela č. 140

Růžová ulice v r. 1971, čp.: 117, 118, 119, 191, vpravo čp. 76

Dalším domem v této řadě je popisné číslo 118. Doba vzniku je přibližně stejná jako u předcházejících dvou. Prvním majitelem od 23. 8. 1879 byl Matěj Dolejší (poznámka autora: “viz kartotéka: Frant. Dolejší, Matěj Dolejší“). Dne 30. 5. 1885 koupil domek Josef Bucifal, čeledín v kolineckém panském dvoře, syn Jana Bucifala, taktéž panského čeledína, a matky Marie, dcery Josefa Tichýho, podruha z Dolního Staňkova. Jeho manželkou byla Anna, dcera Františka Červenýho, chalupníka z Bernartic čp. 15 a matky Marie, dcery Jakuba Dolejšího, chalupníka z Bernartic čp. 12. Všechny jejich děti se narodily před koupí tohoto domu:
František nar. 14. 9. 1870 v čp. 1,
Marie nar. 16. 1. 1873 v čp 1, † za týden,
Marie nar. 30. 6. 1874 v čp. 99, odd. 5. 2. 199 s Fr. Levorou v Plzni,
Anna nar. 15. 9. 1876,
Josef Vojtěch nar. 14. 3. 1880, †18. 6. 1881 v čp. 99.

Dnem 16. 2. 1903 postoupili manželé Bucifalovi domek č. 118 své dceři Anně, která si dne 15. 4. 1902 vzala za manžela Emanuela Mužíka, bednáře v Zavlekově.

čp. 118 r. 2010 čp. 118 r. 2022

Již za rok, dne 20. 2. 1904 koupili domek čp. 118 Bartoloměj Němec, nar. 21. 8. 1839, zedník v Kolinci čp. 77, syn Rosalie Němcové, provdané Melkové z Ujčína čp. 24, dcery Matěje Němce, domkáře v Plichticích, a manželka Alžběta, dcera Františka Rajtmajera, podruha v Ujčíně čp. 15 a matky Marie, rozené Zajícové z Ujčína. Toto Němcovo manželství, uzavřené dne 8. 6. 1896, bylo druhé. Bartoloměj Němec byl 56letý vdovec a novomanželka Alžběta 36letá svobodná. Z tohoto druhého manželství se narodily tyto děti:
Karel nar. 14. 4. 1897 v čp. 77,
František nar. 14. 10. 1899 v čp. 16, † po porodu,
František nar. 13. 4. 1901.

Dnem 13. 3. 1936 byl domek postoupen synu Františkovi, dělníku ČSD, který se dne 6. 10. 1923 oženil s Alžbětou, dcerou Františka Malýho, pasáka v Nalžovech, a matky Kateřiny rozené Němcové z Plichtic čp. 25, narozenou 24. 5. 1900. Zde se narodily tyto děti:
Jaroslav nar. ?
Božena nar. 24. 11. 1929,
Vlasta nar. 3. 8. 1934.

zpět