Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 121 v Kolinci

Čp. 121, parcela č. 142

Čp. 121, r. 2010 Čp. 121, r. 2022 Posledním domkem po levé straně “Růžové ulice" k západu bylo původně přízemní čp. 121 o stejné zastavené ploše 39 čtverečních sáhů jako předcházející čp. 119, 118, 117.

V 70. letech XX. století bylo na obvodové zdi přistavěno další podlaží.

Chalupa byla vystavěna okolo r. 1870 Josefem Kolářem, synem Jana Koláře, sedláka z Častonic čp. 5 a matky Marie rozené Kolářové z Chvalšovic. Josef Kolář byl po příchodu do Kolince domkářem na Starém Ovčíně čp. 86, kde se mu od r. 1839 narodilo 6 dětí, ale od r. 1852 bydlel jako vápeník v Kolinci čp. 55, kteréhožto domu byl majitelem z jedné třetiny. Za manželku měl Kateřinu, dceru Jana Jiřiny, sedláka z Čeletic č. 4 a matky Magdaleny rozené Koudelkové ze Stojanovic čp. 2. Poměr k “handlu“ s vápnem si přinesl Josef Kolář z Čeletic, kde někteří obyvatelé pracovali ve vápenném lomu a vápence ve Sviné u Zejbiše.

Jeho syn Jan Kolář, jemuž otec odkázal chalupu čp. 121, se narodil na Ovčíně dne 1. 7. 1846. Jako kolářský tovaryš se oženil s Annou, dcerou Antonína Heidingera, domkáře v Lukovištích č. 26, a matky Anny, dcery Josefa Šlehofera, sedláka v Lukovištích. Narodilo se jim celkem deset dětí:
Magdalena nar. ?, † 3. 10. 1890 v 18. roce na TBC,
Marie nar. 19. 12. 1874, †26. 4. 1891 na TBC,
Jan nar. 25. 12. 1877, †4. 5. 1878,
Jan nar. 6. 5. 1879,
Václav nar. 14. 9. 1881,
Anna nar. 13. 5. 1884, † za 3 dny po narození,
Anna nar. 3. 5. 1885, †22. 1. 1886,
Bohumil nar. 8. 2. 1887,
Pavlina nar. 9. 2. 1889,
Růžena nar. 4 3. 1891, provd. 12. 4. 1927 jako ovdovělá Vítkovská za Stan. Kurce.

Dne 31. 3. 1908 koupila domek od pozůstalých po Janu Kolářovi Marie Naušová, která předtím vlastnila v Kolinci domek čp. 13 v dnešním parčíku u hřbitovní zdi těsně u kostela; domek však dne 21. 11. 1905 vyhořel.

V čp. 121 se Marii Naušové narodily k dětem, narozeným v čp. 13, další děti:
František nar. 8. 11. 1908,
Karel Antonín nar. 12. 6. 1911, odd. 13. 3. 1932 s Marii Korcovou ze Sluhova, narozenou 18. 2. 1912,
Petr Pavel nar. 23. 6. 1919, odd. 17. 7. 1943 v Čachrově s Marií Bastlovou z Březí.

Dne 14. 9. 1940 byl domek postoupen dceři Anežce provdané Pintířové.

Okolo r. 1970 přistavěl další majitel Karel Nauš, vnuk původní nabyvatelky domku Marie Naušové, syn Karla Nauše a jeho manželky Marie, na tento domek patro.

zpět