Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 122 v Kolinci

Čp. 122, parcela č. 143

Čp. 122, r. 2010 Po pravé straně “Růžově ulice“ k západu blízko u odbočky do Nádražní ulice vyhlíží svými okny k jihu na říčku Pstružnou domek čp. 122.

Byl, stejně jako předchozí čp. 121, postaven v 70. letech 19. století Ondřejem Křesťanem, dříve domkářem v Kolinci čp. 88 na Starám Ovčíně, synem Michala Křesťana, domkáře v Kolinci čp. 88, a matky Anny, dcery Vojtěcha Tirpetla, domkáře v Kolinci čp. 88. Za manželku měl Annu, dceru Petra Jílka, poklasného v Kolinci čp. 99 a matky Magdaleny, dcery Jana Koppa, měšťana a zedníka z Hor Matky Boží. Prvních sedm dětí se jim narodilo na Ovčíně.

Dne 19. 3. 1871 koupili domek čp. 122 František Soukup, mistr kolářský, dříve v Kolinci čp. 98, se svou manželkou Josefou rozenou Pojarovou z Ujčína čp. 2. František Soukup byl synem Jiřího Soukupa, mistra ovčáckého z Kolince čp. 79, a matky Josefy, dcery Šimona Krále, sedláka v Tužicích čp. 11. Dne 11. 2. 1868 se oženil s Josefou, dcerou Víta Pojara, sedláka v Ujčíně čp. 2, a matky Kateřiny, dcery Václava Jakubce, šenkýře z Jindřichovic čp. 14. Jejich děti:
František nar. 22. 3. 1869, †5. 4. 1907,
Matěj nar. 21. 2. 1871,
Karolina Marie nar. 14. 11. 1974,
Marie nar. 4. 9. 1877,
Karel Josef nar. 23. 3. 1883, †při porodu.

Poněvadž všechny děti až po Marii se narodily na Ovčíně v čp. 98, bydleli v čp. 122, jejich majetku, nájemníci. (Poznámka autora: Viz Martin Kolář)

Dne 12. 5. 1912 odevzdali rodiče domek čp. 122 synu Matějovi Soukupovi, mistru kolářskému, který se dne 19. 7. 1913 oženil s Marií Kováříkovou, narozenou 16. 11. 1889, dcerou Jana Kováříka, zedníka v Běšinech čp. 14, a matky Antonie, rozené Boublíkové z Běšin čp. 14. Z tohoto manželství vzešly dvě děti:
František nar. 16. 4. 1914,
Karel Jakub nar. 22. 7. 1915, †15. 2. 1916.

Po smrti své první manželky se Matěj Soukup oženil dne 3. 3. 1919 podruhé s Marií Kardovou z Ústalče, jejíž dcera Jiřina Kardová se provdala za Františka Potužáka. Tito manželé se posléze stali majiteli tohoto domku.

zpět