Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 121 v Kolinci

Čp. 123, parcela č. 144

Čp. 123, r. 2010 Jako sestra čp. 122 stojí opodál čp. 123 na rohu Růžové ulice a spojky k Nádražní ulici ve stejné podobě na stejné výměře 86 čtverečných sáhů. Byla vystavěna po roce 1870 Františkem Dolejším, zednickým tovaryšem, synem Matěje Dolejšího, zedníka a domkáře v Kolinci čp. 118, a matky Magdaleny, dcery Václava Brožíka, tkalce z Kolince čp. 60. Ten se dne 4. 2. 1873 oženil s Vincencií Kolářovou, 18 letou dcerou Josefa Koláře, domkáře a vápeníka v Kolinci čp. 55, a matky Kateřiny, dcery Jana Jiřiny, sedláka v Čeleticích č. 3. Narodily se jim tyto děti:
Josefa nar. 15. 1. 1874 v čp. 55,
Anna nar. 30. 9. 1876, † 22. 3. 1951 v Kolinci,
Frant. Martin nar. 21. 11. 1880, † 22. 2. 1894.

Po smrti Františka Dolejšího, se 38letá vdova Vincencie provdala 2. 5. 1893 za 51letého vdovce Václava Jarošíka, domkáře a zednického tovaryše z Kolince č. 109, syna Jana Jarošíka, zedníka a domkáře v Kolinci čp. 109, dříve domkáře v Cihelně č. 3, a matky Kateřiny, dcery Lidmily Kubíčkovy, podruhyně z Františkovy Vsi.

Tato Vincencie Jarošíková držela domek čp. 123 od 31. prosince 1892.

Od 11. 9. 1897 vlastnila domek Anna Dolejšová, dcera Františka Dolejšího, dřívějšího majitele tohoto domku a matky Vincencie rozené Kolářové. Dne 7. 2. 1905 se Anna Dolejšová provdala za Jaroslava Jarošíka, zedníka a domkáře v Kolinci č. 123, syna Václava Jarošíka, zedníka a domkáře v Kolinci č. 123, a matky Terezie rozené Šímové z Vlčkovic čp. 22. Poněvadž si vzala syna svého otčíma, provdala se vlastně za svého nevlastního bratra.

Čp. 123, r. 2010 Dne 14. 8. 1926 koupil domek čp. 123 Matěj Krákora, mistr kamenický, syn Václava Krákory, domkáře v Chobotě na Blatensku, a matky Marie rozené Vlkové z Lomu. Narodil se v Buzicích roku 1880. Jako nájemník v Kolinci čp. 5 se oženil s Boženou, 23letou dcerou Františka Pojara, sedláka v Oučíně čp. 2, a matky Marie, rozené Novákové z Číhaně čp. 15. Narodily se jim tři děti:
Karel Frant. nar. 25. 10. 1910, odd. 27. 10. 1934 s Annou Holákovou, 19letou dcerou Václava Holáka, hokynáře v Kolinci čp. 180, a matky Františky roz. Faustusové z Mlázov,
Václav Matěj nar. 7. 6. 1914, odd. 4. 8. 1944 v Praze-Nuslích s Marií Ottovou,
Božena nar. 3. 8. 1920, odd. 29. 8. 1942 s Frant. Harmachem, úředníkem továrny na prádlo v Kolinci, synem Frant. Harmacha, hostinského ve Volyni č. 103, a matky Marie roz. Randákové ze Zdíkova č. 39.

Boženě Harmachové se narodila dcera Hana dne 24. 12. 1943, která se v 7 letech zabila pádem z jízdního kola. Ve smrti ji předešla její matka v mladém věku na komplikaci po appendektomii. Obě jsou pohřbeny na kolineckém hřbitově.

Otec dětí, Matěj Krákora, přišel do Kolince s některými jinými kameníky z Blatenska na začátku “žulové“ konjunktury na Kolinecku. Jeho žena Božena přežila manžela, všechny děti i vnučku Hanu.

Po ní vlastnil domek koupí Ladislav Šírek, nar. 14. prosince 1924, zaměstnanec výrobny obuvi v Kolinci čp. 176, syn Vojtěcha Šírka, nar. 1. 8. 1899 v Čejkovech, zaměstnance ČSD v Kolinci čp. 143, a matky Antonie, nar. 10. 6. 1899 v Kolinci čp. 93, dcery Františka Krýsla, se svou manželkou Růženou, nar. 4. března 1926.

zpět