Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 125 v Kolinci

Čp. 125, parcela č. 59

čp. 125, pravá část domu, r. 2008

V letech 1800 až 1805 prodala kolinecká vrchnost zdejším židům domy, ve kterých již předtím bydleli. Byli to:
Moises Neumann, Michal Lederer, Jakub Krauskopf,
Salomon Altmann, Lazar Lažanský, Aron Rödl,
Jonáš Graf a Jáchym Altman.

Tento dům čp. 125, který byl jako židovský dům označen číslem popisným II, prodal vrchnostenský úřad dne 10. 9. 1800 Salomonu Altmannovi se svolením jeho otce Alexandra Altmanna a to jen jednu polovinu s povinností platit ročně 10 zl ochranného židovského poplatku.

Otec nového majitele Alexander Altmann dostal v r. 1769 od kolineckého vrchnostenského úřadu svatební povolení (konsens) uzavřít manželství s Kateřinou Kohnerovou, se kterou měl tyto děti:
Salomona nar. r.1773,
Joachima nar. r. 1780,
Jakob nar. r. 1781,
Josef nar. r. 1783.

Prvorozený syn Salomon dostal svatební povolení do otcovské rodiny dne 19. 4. 1800 s Františkou Schnürmacherovou. Narodily se jim tyto děti:
Josef nar. r. 1809,
David nar. r. 1818, matka Esther Schnürmacherová,
Albert nar. r. 1823, zemřel 21. 3. 1827, matka Esther Schnürmacherová,
Jakob nar r. 1825, zemřel 23. 1. 1829, matka Esther Schnürmacherová.

Podle guberniálního dekretu ze 14. 7. 1808 č. 24279 a cís. král. missivu z 15. 10. 1808 č. 4224 byl nařízen knihovní výmaz uzavřených kupních smluv mezi kolineckými židy a vrchností o koupi domů, poněvadž tyto koupě odporovaly stávajícím zákonům. Toto provedeno cís. král. fiskál. úřadem z 15. 9. 1808. Zápis o tom je uložen v pozemkové knize Plánice sign. 150 (staré označení gruntovní knihy č. I) fol. 60 z 16. 2. 1809. Poněvadž však židé vlastnili domy dále a později je i prodávali, bylo toto nařízení jistě zrušeno, ale není známo kdy a jakým nařízením.

Dne 29. 1. 1812 prodal Salomon Altmann polovinu domu čp. II Johanu Schmelkesovi, o kterém není blíže nic známo.

První manželka Salomona Altmanna zemřela mladá. Vdovec žil bez oddání s Esther Schnürmacherovou z Výhoří, snad sestrou své první manželky, s níž měl shora uvedené nemanželské děti. Bydlel pravděpodobně i po prodeji v čp. II a svatební svolení dostal až 11. 6. 1849 č. 186, kdy ho učitel náboženství židovské kolinecké obce Löbl Adler s 61 letou Esther oddal. Jejich syn David, narozený 11. 9. 1818, byl prohlášen za manželského syna. Salomon Altmann zemřel v čp. II dne 8. 3. 1854.

Dne 13. 10. 1873 koupil tento dům čp. II Martin Ouda, mlynářský chasník, který v tomto domě už dříve bydlel se svou manželkou Johanou. Martin Ouda byl synem Josefa Oudy, nádeníka v Kolinci čp. 49 a matky Kateřiny, dcery Ondřeje Šellera, mlynáře v Jindřichovicích čp. 37. Dne 21. 1. 1867 se oženil s Johanou, 27 letou dcerou Václava Smolíka, šafáře v Kolinci čp. 1 a matky Anny, dcery Petra Macha, sedláka z Marvalovy Lhoty. V letech 1867 - 1872 bydleli v čp. 103 a pak v čp. II, kde dne 30. 7. 1873 Johana v 31 letech zemřela na zápal mozkových blan.

Po smrti své ženy se oženil Martin Ouda dne 7. 10. 1873 s Marií 22 letou dcerou Jana Koláře, polodvorníka z Čemné čp. 28 a matky Marie, dcery Josefa Baťky, šenkýře z Čermné čp. 18. První dvě děti se narodily v tomto domě pod popisným číslem židovským II, další dvě pod novým popisným číslem 125. Přečíslování se tedy muselo stát mezi lety 1878 a 1885.
Marie Eva nar. 13. 9. 1874,
Eva nar. 19. 5. 1878,
Josefa nar. 26. 2. 1885,
Aloisie nar. 21. 6. 1891, oddána 20. 9. 1910 s Jos. Bouzkem, hostinským a řezníkem v Čachrově.

Dne 19. 3. 1887 vydražil Martin Ouda i druhou polovinu chalupy (dříve čp. II, později čp. III, nyní čp. 126) a přivtělil ji čp. 125.

Dne 29. 6. 1910 koupili domek manželé František a Julie Kadlecovi, pak dne 22. 1. 1913 koupila nemovitost Barbora Aušprungová a konečně dne 13. 8. 1917 koupil domek Václav Kněz, tesař, syn Václava Kněze z Mokrosuk čp. 46 a matky Marie rozené Ludvíkové z Mokrosuk čp. 46, narozený v Mokrosukách dne 19. 4. 1887. Oženil se 5. 7. 1910 ve Zbynicích s Josefou, dcerou Václava Malého, nádeníka v Ujčíně čp. 13 a matky Barbory rozené Kirchnerové též z Ujčína čp. 13. Tam se také Josefa, manželka Václava Kněze, narodila 10. 8. 1886. Měli tyto děti:
Václava nar. 10. 2. 1911 v Mokrosukách,
Marii nar. 23. 11. 1908,
Blažeje nar. 2. 7. 1916,
Josefu nar. ?,
Emanuela nar. 4. 12. 1918 v čp. 125.

Jejich syn Václav se dne 8. 10. 1935 oženil s Jarmilou Marií, narozenou 9. 11. 1913 v Plzni, dcerou Otakara Jílka, oficiála stát. drah ve výslužbě z Kolince čp. 128 a matky Anny rozené Panešové z Mirošova. V čp. 125 si Václav Kněz otevřel holičství, kde pracoval i po zapojení do Komunálních služeb až do své smrti v r. 1971. Když dům čp. 128 zdědila jeho manželka Jarmila, bydlel tam až do r. 1971. Poněvadž tento dům čp. 128 byl určen k demolici pro výstavbu obchodního domu, byl mu dán náhradou dům čp. 124 v ulici k Jindřichovicům. Dům čp. 125 převzal mladší bratr Blažej Kněz.

zpět