Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 126 v Kolinci

Čp. 126, parcela č. 60

čp. 126, r. 2008

Tento dům splynul s čp. 125 pod tímto popisným číslem. Původně to byla druhá polovina domu čp. II, kterou 10. 9. 1800 prodal vrchnostenský úřad v Kolinci židu Jonáši Grafovi a jeho manželce Rachel. Jonáš Graf byl synem Moisese Grafa, který dostal svatební svolení od kolineckého vrchnostenského úřadu v r. 1752 k sňatku s Rachel Seligovou, narozenou r. 1732. Měli tyto děti:
Johanu nar. r. 1765,
Rachel nar. r. 1767,
Jonáše nar. r. 1768,
Annu nar. r. 1770.

Otec Jonáš Graf se živil porážkami masa.

Dne 10. 7. 1812 prodali Jonáš a Rachel Grafovi část domu čp. II Martinu Pohlovi. V konsignaci židovských rodin z r. 1811 je uveden prvorozený syn Moisese Grafa Jonáš Graf jako ženatý ve Vídni bez povolení kolineckého panství.

Martin Pohl byl soused v Kolinci čp. 9 a známý spekulant. V tomto domě nikdy nebydlel. Dům jistě pronajímal.

Po smrti Martina Pohla připadl dům čp. III (odloučením od čp. II vzniklo čp. III) Seligmanovi Grafovi za 250 zl. Seligman Graf narozený r. 1799 byl obchodníkem a za manželku měl Františku, dceru Abrahama Lederera ze Spáleného Poříčí a matky Alžběty. Pravděpodobně neměl svatební svolení a tak jeho dcera Anna Grafová nar. 1. 11. 1834 byla uvedena jako nemanželská. Druhá dcera byla Rosalie nar. r. 1831.

Dne 30. 1. 1871 koupila tento domek Apolena Aušprunková a dne 19. 8. 1887 vydražil tento domek Martin Ouda a připojil jej k čp. 125.

Tím toto čp. 126 zaniklo, parcely byly sloučeny. Další osud je vypsán při čp. 125.

zpět