Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 128 v Kolinci

Čp. 128, parcela č. 66

čp. 128 uprostřed se dvěma štíty, r. 1974

Výraznou siluetu proti západní obloze tvoří v dolní části náměstí štíty domu čp. 128. Ten částí architektonického celku s číslem popisným 110. Jak již bylo u tohoto čísla řečeno byl to dům židovský. Dovídáme se o jeho existenci až r. 1800.

Dne 10. 9. 1800 prodal vrchnostenský úřad židu Jakubu Krauskopfovi a jeho manželce Sáře židovskou chalupu čp. IV jimi již obývanou.

Nový majitel dostal svatební povolení od kolineckého panství v r. 1785. Založil rodinu, která byla registrována pod čís. 5319, se Sárou rozenou Abraham.

Soupis židů z r. 1794 obsahuje další podrobnosti.
Jakob Krauskopf 40 roků, živí se obchodem s krátkým zbožím,
Sara, jeho manželka 30 roků,
Terezie, jejich dcera 5 roků,
David, I. roz. syn 3 roky,
Abraham, II.roz. syn 1 rok.

Do této rodiny patří Abraham Taussik, 16 letý sirotek, který je u svého strýce Jakoba Krauskopfa, ale ochranou patří do Jenegau, dále Katel Zellmannová, která patří ochranou do Bystřice u Klatov a je zaměstnána v rodině Krauskopfově jako služka. Později se narodili další synové:
Josef nar. v r. 1794,
Samuel nar. v r. 1795.

Prvorozený syn David dostal svatební povolení do otcovské rodiny dne 6. 8. 1818 č. 35926 a oženil se s Katarinou Weiglovou. Narodili se jim dva synové:
Jakob nar. 1825, † 12. 9. 1825,
Šimon nar. 1837.

Dne 30 listopadu 1809 prodali Jakub a Sára Krauskopfovi dům Čp. III(!!) plánickému perníkáři Františku Englbertovi (též uváděn Engelsberger) za 2760 zl. Tento vlastník měl být majitelem po dobu 34 let. Poněvadž však ve zdejších dostupných pramenech není po celu tuto dobu ani zmínka o Františku Englbertovi, jedná se s největší pravděpodobností o fingovanou prodej, jak již o tom byla řeč u čp. 125. Židovští majitelé chytře obešli nařízení prodejem domu třetí osobě a v domu klidně bydleli dále. Samozřejmě, že další prodej se musel dít pod jménem fingovaného majitele.

A tak i zde rodina Krauskopfova bydlela dále.

David Krauskopf zde zemřel dne 22. 4. 1844 (č.56 657).

Dne 16.září 1843 prodal “František Englsberger“ dům čp. III(!!) staré a nové V(!) Matějovi Kohoutovi, mistru řeznickému a jeho manželce Františce, dceři Martina Maksy(?), mlynáře z Bradavy a matky Anny Sedláčkové z Horažďovic. Jejich děti:
Antonín nar. 12. 12. 1838,
Josef nar. 11. 11. 1839, oba se narodili v čp.5.

Tito vlastnili dům do 31. 7. 1851, kdy jej koupila zdejší israelitská náboženská obec pro školu. Bydleli zde i učitelé židovské obce. Bude o nich řeč v oddíle “Dějiny židů v Kolinci“.

Dne 24. 3. 1896 koupil tento dům zdejší obchodník a majitel domu čp. 52 Josef Popper (viz čp. 52).

Dne 12. 7. 1919 dostal dům čp. 128 nové majitele. Byl to František Holeček, pekař, z Kolince čp. 23 a jeho manželka Marie. Vlastnili však dům necelý rok. Již dne 25. 5. 1920 zakoupili si jej Manželé Jaroslav a Anna Janošíkovi. Nový majitel byl zedník a domkář v Kolinci čp. 123, syn Václava Jarošíka, též zedníka z téhož popis. čísla a matky Teresie rozené Šímové z Vlčkovic čp. 22. Dne 7. 2. 1905 si vzal za manželku Annu, 28 letou dceru Františka Dolejšího, domkáře a zedníka v Kolinci čp. 123 a matky Vincencie rozené Kolářové z Kolince čp. 55. Nevěsta se narodila v Kolinci čp. 123. Ženich 28 letý, svobodný, rodilý z Kolince čp. 109. Jaroslav Jarošík však nebyl dlouho majitelem.

Dne 9. 2. 1924 koupil dům čp. 128 Otakar Jílek, oficiál státní dráhy a jeho manželka Anna rozená Panešová z Mirošova. Dne 31. 10. 1928 odevzdal polovinu domu po Otakaru Jílkovi manželce Růženě Jílkové. Vdova tu žila se svými dětmi Jarmilou a Miroslavem až do své smrti.

Dne 8. 10. 1935 se dcera Jarmila, nar. 9. 11. 1913 v Plzni, provdala za Václava Kněze, holiče z čp. 125, nar. v Mokrosukách dne 10. 2. 1911, syna Václava Kněze, tesaře v Kolinci čp. 125 a matky Josefy rozené Malé Z Ujčína čp. 13. Tito mladí manželé dali život dvěma dětem: Jarmile a Václavovi.(†při havárii na Kubě) Ty našly své domovy mimo Kolinec.

Když počalo jednání o výstavbě nového prodejního a kulturního střediska v místech domů čp. 128, 110, 50 a 120, vyměnili Václav a Jarmila Knězovi svůj dům čp. 128 určený k demolici za čp. 124 v ulici k Jindřichovicům.

Ještě v domě, kde Václav Kněz nalezl své rodinné štěstí a prožil dlouhá léta svého života, podlehl srdeční chorobě v 60 letech. Vdova Jarmila se odstěhovala do nového domova.

V domě nějaký čas bydlel učitel zdejší ZDŠ Antonín Smola. Po jeho vystěhování do čp. 112 čeká bývalá židovská škola na lžíce bagrů i buldozerů, aby odvezly a zahrnuly vše, co připomíná minulost.

zpět