Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 130 v Kolinci

Čp. 130, parcela č. 61

čp. 130, r. 2008

Jako ostatní domy židovské byl i tento dům okolo r. 1800 prodán kolineckou vrchností. Z prvních majitelů jsou známi Abraham a Ephraim Hermannovi. Ephraim Hermann byl synem Benedikta Hermanna, který v r. 1752 dostal od panství Kolinec svolení k sňatku s manželkou Rosel, která se narodila r. 1723. Benedikt Hermann se narodil r. 1712. Měli tyto děti:
Ephraima nar. r. 1750,
Annu nar. r. 1758,
Samuela nar. r. 1768.

Ephraim Hermann dostal svatební povolení na panství Kolinec r. 1783 k sňatku s Mirl Isaak. Jejich děti byly:
Libuša nar. r. 1788,
Moises nar. r. 1791,
Sara nar. r. 1793 (Další viz níže).

Druhý majitel Abraham Hermann dřive Abraham Bernard, jak je uvedeno v konsignaci židovských rodin z r. 1811 měl prvorozeného syna Moisese. Více o nich není známo. Dne 8. 12. 1817 koupil tento dům, který měl dříve čp. III, ale po rozdělení čp. II na dvě poloviny, z nichž jedna dostala čp. III, byl tento domek na parc. č. 61 označen popisným číslem IX. Václav Sejpka, soused v Kolinci čp. 21 (viz toto!).

Po jeho smrti i smrti jeho syna Petra připadl dům čp. IX nezletilé dceři Petra Sejpky Marii, která si dne 11. 11. 1834 vzala za manžela Františka Aschenbrennera, mydláře a souseda v Kolinci čp. 55 (viz čp. 21).

Tito manželé prodali dne 11. 1. 1850 dům čp. IX Isaaku Hermannovi, řezníku za 300 zl i se závazkem 13 dní roboty.

Isaak Hermann, řeznický mistr v Kolinci, dostal svatební svolení dne 16. 7. 1834 k sňatku s Kateřinou Fürthovou, dcerou sušického familianta Wolfa Fürtha a Henrietty Fürthové rozené Königové z Neznašov. Otec Isaaka Hermanna byl Ephraim Hermann‚ matka Mirl Issak. Těchto rodičů byl Isaak druhorozeným synem.

S manželkou Kateřinou měl Isaak tyto děti:
Henriettu nar. 21. 4. 1838,
Ephraima nar. 22. 5. 1841, zemřel 14. 3. 1843,
Alžbětu nar. 21. 6. 1845,
Moisese nar. 2. 6. 1848,
Benedikta nar. 20. 2. 1850,
Samuela nar. 19. 3. 1852, zemřel 9. 6. 1853,
Matyldu nar. 17. 3. 1855,
Josefu nar. r. 1836,
Teklu nar. 2. 11. 1839, oddána 26. 2. 1865 s Jakubem Tomáškem, topičem ve Vídni, Humboldsgasse 44,
Františku nar. r. 1840.

Dnem 31. 12. 1879 byl domek předán Móricovi Hermannovi, řezníkovi v Kolinci čp. 4 a jeho manželce Žofii. V čp. 4 žili od 19. února 1877. Měli spolu řadu dětí:
Rudolfa nar. r. 1878,
Ottu nar. r. 1884,
Eduarda nar. r. 1886,
Julii nar. r. 1874,
Herminu nar. r. 1875,
Kateřinu nar. r. 1877,
Bertu nar. r. 1880,
Adelu nar. r. 1882,
Emilii nar. r. 1887.

Dne 15. 7. 1893 vydražil Móric Hermann hospodu čp. 49 za 3465 zl. Pravděpodobně v té době bydlel v domu čp. 130 židovský obchodník Filip Vocásek, dříve v čp. 55, který měl za manželku sestru Mórice Hermanna Josefu. Měli spolu tyto děti:
Františku nar. r. 1860,
Jakuba nar. r. 1863,
Mórice nar. r. 1864,
Emilii nar. r. 1870.

Dne 27. 5. 1896 koupil dům čp. 130 Martin Kukral, nar. 25. 8. 1867 v Kaltenbachu, syn Josefa Kukrala, domkáře v Kaltenbachu čp. 57 a matky Marie rozené Schreibové z Mehlhüttlu čp. 26, okr. Prachatice. Měl za manželku Kateřinu, dceru Blažeje Kořána, krejčího v Ujčině čp. 18, narozenou 28. 8. 1866 v Ujčíně, a matky Anny rozené Zemanové z Lešišov čp. 7. Majitel Kukral pocházel z německého prostředí a tak se po celý dlouhý život nenaučil dobře česky. Jeho dvě dcery se narodily v Marienthalu u Deggendorfu v Bavorsku, syn Martin se už narodil v Kolinci v tomto domu čp. 130.

Jejich děti byly:
Kateřina nar. r. 1890,
Marie nar. r. 1898,
Martin nar. 5. 11. 1900.

Dcera Marie se dne 26. 2. 1918 provdala za Rudolfa Boublíka, strojního zámečníka škodových závodů v Plzni, syna Josefa Boublíka, strážníka dráhy v Kolinci čp. 142 a matky Barbory, rozené Kováříkové z Číhaně čp. 18.

Druhá dcera Kateřina se provdala dne 8. 8. 1911 za Karla Tuháčka, kameníka z Kolince čp. 9, syna Jana Tuháčka, domkáře v Uzeničkách 42 a matky Marie rozené Trachové též z Uzeniček. Karel Tuháček byl 29 letý vdovec, jehož první manželkou byla Anna, dcera Karla Zdeňka, domkáře v Kolinci čp. 100 a matky Marie rozené Hejlové z Kolince čp. 105. Byl s ní oddán 2. 7. 1907.

S manželkou Kateřinou měl Karel Tuháček syna Karla, narozeného v tomto domu dne 16. 2. 1912.

Martin Kukrál vedl v domu obchůdek se střížním a galanterním zbožím do pozdního věku do 30. let XX. století.

zpět