Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 131 v Kolinci

Čp. 131 , parcela č. 137

Čp. 131, r. 1965, v pozadí mlýn, dále čp. 111

Přituleno k prudké stráni, jižně od židovského hřbitova, nad silnicí do Sušice stojí toto popisné číslo. Bylo postaveno pravděpodobně v r. 1870 Josefem Klenovským, synem Josefy Klenovské, dcery Anny Klenovské, služebné v kolineckém panském dvoře čp. 1. Jeho první manželkou byla Marie, dcera Petra Jílka, poklasného v Kolinci čp. 99 a matky Magdaleny, dcery Jana Kopa, souseda z Hor Matky Boží. Manželé bydleli v sousedním domu čp. 64 naproti mlýnu. Tam se jim narodily první čtyři děti:
Anna nar. 25. 2. 1859 v čp. 64, † 19. 10. 1935,
Marie nar. 19. 2. 1862 v čp. 64,
Barbora nar. 4. 12. 1863 v čp. 64,
Josef nar. 7. 8. 1666 v čp. 64.

Po vystavění dostal nový dům čp. 83, které dřív nesla chalupa v lese k Horám Matky Boží. Tam se Josef Klenovský, alias Selig, se svou rodinou nastěhoval. Narodila se zde ještě dcera Josefa dne 22. 6. 1871 a po její smrti další Josefa dne 1. 1. 1873. I ta však umřela po roce. Ve smrti ji předešla matka na zápal plic dne 30. 6. 1873.

Dne 11. listopadu 1873 se oženil Josef Klenovský podruhé jako 49letý zedník a domkář v Kolinci čp. 83 s Marií, 60letou vdovou po Václavu Jelínkovi, nádeníku v Kolinci, dcerou Adama Hnuty, pasáka v Jindřichovicích čp. 1 a matky Kateřiny, dcery Vojtěcha Melíška, chalupníka v Boříkovech. Ta zemřela v tomto domě již s novým popisným číslem 131 dne 9. 1. 1888 v 74 letech na mrtvici. Toto manželství vzhledem ke stáří manželky bylo bezdětné. Josef Klenovký se ještě 5. června téhož roku jako 64letý vdovec oženil potřetí s Josefou Stočkovou, vdovou po Josefu Stočkovi, zedníku a domkáři v Kolinci čp. 100/b‚ dcerou Václava Jakubce, šenkýře v Jindřichovicích čp. 14 a matky Evy, dcery Františka Matěka, sedláka v Jindřichovicích čp. 17.

Dne 19. února 1888 byla chalupa postoupena dceři Josefa Klenovského Marii, která se dne 3. 2. 1886 provdala za Jakuba Dolejšího, 30letého truhláře z Kolince čp. 38, syna Jakuba Dolejšího, souseda v Kolinci čp. 38 a matky Anny, dcery Vojtěcha Webera, souseda.v Kolinci čp. 38.

Dne 10. listopadu 1923 koupili domek manželé Jan a Marie Benešovi. Marie byla dcerou Karla Pohla, dělníka v kolineckém pivovaře z Kolince čp. 91 a matky Anny, dcery Josefa Klenovského a Marie rozené Jílkové. Byla tedy neteří bývalé majitelky Marie Dolejší. Dne 26. 1. 1915 se provdala za Jana Beneše, čeledína v Kolinci čp. 65, syna Jana Beneše, domkáře v Buděticích čp. 54 a matky Marie rozené Velenovské z Neprachov čp. 3. Ženichovi bylo 33 let.

Čp. 131, r. 2010

Jan Beneš pracoval pak ve zdejším pivovaře a starší generace si ho pamatuje, jak s těžkým koňským potahem v zimě obalen na kozlíku přikrývkami (snad zde získal těžký rheumatismus) rozvážel kolinecké pivo na Plánicko, Myslívsko, Olšansko i Horažďovicko. V koupeném domku čp. 131 se jim narodily tyto děti:
Jan nar.
Marie nar. 25. 12.1925, provd. za Jaroslava Vícha (nar. 1. 9. 1922, † 10. 9. 1981)
Jindřich nar.

Historie rodu Klenovských

Je zajímavá nejen stářím, ale i vývojem příjmení, které bylo ve starší době velice proměnlivé nejen u synů a vnuků, ale i během života jednotlivce. Pro toto neustálené příjmení užíváme termínu příjmí. V případě Klenovských vzniklo jejich příjmí z obecného jména (apelativa) “sklenář“. Již v r. 1626 byla zde pokřtěna Voršila (nar. 18. 10. 1626), dcera Jana sklenáře a matky Ludmily. Sklenářové seděli dlouho na hospodářství čp. 28 (dnes zaniklé v místě dnešního obecního úřadu). V dalších generacích se vyskytli na “sklenářovském“ gruntu i Sklenovští a později jen Klenovští, když řemeslo v rodě zaniklo. Ale i rod Pohlů má v městečku Kolinci bohatou historii.

zpět