Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 135 v Kolinci

Čp. 135, parcela č. 129/2

Čp. 135, r. 2010

Toto popisné číslo bývalo součástí čp. 87, označené jako čp. 87b s parc. č. 129/2. Do 21. 2. 1827 je jeho historie totožná s osudy čp. 87. Toho dne tehdejší majitel Josef Zeis odprodal půl chalupy Janu Dolejšímu z Mlázov a druhou polovinu manželům Kašparu a Barboře Drhových. Kašpar Drha, panský poklasný ve Vlčkovicích, byl synem Vojtěcha Drhy, souseda z Kolince čp. 72. Dne 11. 2. 1817 se oženil s Barborou, dcerou Vavřince Pavlíka, podruha z Kolince, a matky Kateřiny Královy z Kolince. Narodily se jim tyto děti :
Bartoloměj nar. 23. 8. 1820 v čp. 82, †14. 2. 1822,
Petr nar. 1. 7. 1823 v čp. 82,
Alžběta nar. 13. 3. 1826 v čp. 54, †16. 3. 1832 v č. 11 (V této době byl otec posel).

Manželé Drhovi prodali domek dne 6. 11. 1821 Václavu Křesťanovi a jeho manželce Kateřině, dceři Tomáše Hosnedla, podruha z Vlčkovic a matky Markéty Denkové z Čachrova. Oba manželé zde zemřeli mladí: otec dne 21. 2. 1835 v 38 letech na tuberkulosu a matka dne 16. 8. 1834 ve 40 letech na zápal plic. Zde zemřela dne 13. 11. 1834 i jejich dcera Magdalena nar. 30. 10. 1833.

Čp. 135, r. 2010

Dne 1. 5. 1836 prodala další nezletilá dcera Marie, pozůstalá po rodičích Václavu a Kateřině Křesťanových zastoupená svým poručníkem Antonínem Jedličkou polovinu domku Vojtěchu a Josefě Holečkovým. Ti zemřeli někdy před r. 1848, protože na počátku tohoto roku byla polovina domku přiřknuta jejich dceři Barboře Holečkové. Ta však hned dne 5. 1. 1848 prodala tuto polovici Marii Klimentové za 160 zI.

Dne 24. 2. 1857 připadla polovina domku čp. 87b Jakubu Klimentovi v ceně 160 zl.

Dne 30. 8. 1859 koupila domek Marie Tomášková. Její manžel -již zemřelý- byl Jan Tomášek, syn Petra Tomáška, domkáře v Kolinci čp. 82 a matky Barbory rozené Dolejší z Kolince čp. 30, kterého si vzala za manžela v jeho 35 letech jako vojáka na dovolené dne 10. 1. 1843 ve svých 23 letech. Byla dcerou Matěje Bláhy, domkáře a mistra tesařského ze Střelských Hoštic č. 67 a matky Marie rozené Soukupové z Kozlova č. 37. Jejich děti byly:
Anna nar. 18. 6. 1844, † za 2 týdny v čp. 82,
Marie nar. 8. 9. 1845 v čp. 82,
Anna nar. 15. 11. 1848 v čp. 82,
Karolina nar. 27. 1. 1851 v čp. 78,
Josefa nar. 13. 9. 1853 v čp. 78, †8. 1. 1557 v č. 87.

Otec Jan Tomášek zemřel v tomto čp. 87 dne 7. 7. 1855 v 50 letech.

S dcerou manželů Tomáškových Marií se dne 23. 1. 1866 oženil Bartoloměj Malý, zednický tovaryš, 26letý syn Jakuba Malého, podruha z Vlčkovic čp. 8 a matky Marie, dcery Martina Tremla, domkáře v Lukovištích č. 11. Všechny jejich děti se narodily v tomto domku:
Marie nar. 3. 1. 1867,
Josefa nar. 25. 2. 1869,
Rosalie nar. 3. 9. 1873,
Anežka nar. 23. 1. 1879, †6. 7. 1881,
Václav nar. 31. 10. 1884, odd. 5. 2. 1911 s Frant. Šmídovou v Meidlingu-Vídeň XII.

Dne 17. 8. 1916 byl domek odevzdán Marii Malé, snad manželce Bartoloměje Malého, a dne 30. 10. 1918 po 1/3 Marii Procházkové, Josefě Malé a Václavu Malému, dětem manželů Malých.

Dne 10. 3. 1923 koupil domek Emanuel Šmíd, narozený dne 22. 12. 1898 v Nalžovech jako syn Jakuba Šmída, čeledína v Nalžovech čp. 1 a matky Františky rozené Pitulové z Přebořic č. 1.

Dne 23. 7. 1927 se oženil s Anežkou Hejdukovou narozenou dne 1. 3. 1899, dcerou Vojtěcha Hejduka, domkáře a krejčího ve Vlčkovicích č. 25 a matky Marie Uhlíkové z Vlčkovic čp. 14. Emanuel Šmíd byl dlouhá léta skladníkem v obchodě Václava Virta v Kolinci čp. 53. Vystavěl si později domek v Kolinci “Na Pačinech“ a domek čp. 87b prodal dne 14. 4. 1928 Václavu Rendlovi, továrnímu dělníku ze Sušice č. 54/II, narozenému ve Svojšicích č. 16 dne 27. 8. 1901 jako syn Josefa Rendla, obchodníka ve Svojšicích č. 16 a matky Josefy Vondrovské z Mokrosuk čp. 45. Dne 28. 4. 1925 se oženil s Johanou Vohnoutovou, narozenou v Kolinci čp. 87 dne 9. 2. 1906, dcerou Josefa Vohnouta, truhláře v Kolinci čp. 87 a matky Marie rozené Pavlíkové z Kolince čp. 96. Po smrti svého manžela se Johana provdala za Ladislava Zichensack-Goldea, dělníka z Klatov, narozeného 24. 3. 1906. Jejich dcera Marie, narozená dne 21. 2. 1933, se provdala za Vojtěcha Ulrycha. Novomanželé zůstali bydlet s rodiči.

zpět