Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 136 v Kolinci

Čp. 136, parcela č. 97

 čp. 136, r. 2010

Tato jižní polovina domu měla dříve čp. 89/b. Majitelem byl Tomáš Vojta s Maří Magdalenou, dcerou Václava Vondrovskýho. Těm se zde narodili čtyři synové:
Josef nar. 20. 3. 1817,
Josef Jakub nar. 5. 3. 1820,
Vavřinec nar. 29. 7. 1821,
Jakub nar. 29. 7. 1821.

Dne 6. 6. 1823 prodal Tomáš Vojta tuto polovinu domu Martinovi Drhovi, synu Vojtěcha Drhy, souseda z Kolince čp. 25 a matky Marie Voráčově z Velkého Boru. Jako 26letý ševcovský mistr se dne 15. 8. 1820 oženil s Annou, 25letou dcerou Františka Heldy, domkáře v Kolinci čp. 54 a matky Kateřiny rozené Uhlířové z Němčic. V tomto čp. 89/b se jim narodily poslední tři děti:
Františka nar. 3. 4. 1821 v čp. 41, †9. 10. 1832,
Matěj nar. 24. 2. 1823 v čp. 103,
Josef nar. 5. 2. 1825 v čp. 78,
Martin nar. 6. 11. 1828 v čp. 89,
Barbora Apolena nar. 9. 2. 1831 v čp. 89, †7. 10. 1832, cholera (?),
Václav nar. 28. 8. 1833 v čp. 89.

Dne 24. 10. 1844 prodali Martin a Anna Drhovi tuto polovinu domku a sice k domku čp. 90 “ten nově od Vondrovskýho již dávno vzdělaný kvartýr“ Markétě Dolejšové, manželce Václava Dolejšího. Tato však prodala tuto polovinu dne 4. 4. 1850 Jakubu a Anně Pavlíkovým z Vlčkovic. Nový majitel byl synem Jana Pavlíka, sedláka z Vlčkovic čp. 5 a matky Josefy rozené Vávrové ze Střítěže. Za manželku měl Annu, dceru Václava Dražky, polodvorníka ze Sluhova a matky Alžběty rozené Gabrielové z Rajského u Běšin. Z jejich dětí jsou známy:
Matěj, zemřel 3. 10. 1851 v čp.89, 5 let,
Vojtěch, zemřel 17. 9. 1851 v čp. 89, 18 měsíců,
Anna nar. 31. 10. l852 v čp. 89, †17. 8. 1854,
Jakub nar. 26. 7. 1838 v čp. 89, †24. 5. 1859,
Marie nar. 1855.

Tato poslední dcera Marie se dne 11. 11. 1873 provdala za Martina Beníška, 24letého mlynářského chasníka v Hrádku v hořejším mlýně, syna Martina Beníška, domkáře v Neurazech čp. 32 a matky Anny, dcery Vojtěcha Vítovce, sedláka ve Vojovicích čp. 1, okres Přeštice. Narodilo se jim zde pět dětí:
Matěj Tomáš nar. 19. 12. 1874,
Josefa Marie nar. 24. 9. 1876, †2. 3. 1879,
Emanuel nar. 10. 1. 1879,
Marie nar. 5. 5. 1884,
Josefa Marie nar. 30. 11. 1886, †21. 5. 1888.

Domek byl předán Marii Beníškové dne 5. 10. 1882.

Před r. 1900 došlo k přeměně popisného čísla. Místo čp. 89 dostal čp. 136. Dne 13. 11. 1900 se v něm oženil syn Matěj Beníšek, jako 25letý obuvník, s Annou, 23letou dcerou Františka Pavlíka, domkáře v Kolinci čp. 82 a matky Albertiny rozené Javorské z Kolince čp. 50. Ze dvou dětí dospěl pouze syn Jindřich, narozený 13. 7. 1902, který se 5. 4. 1931 oženil v Praze VII s Annou Tomšíčkovou a opustil Kolinec. V domku žili manželé Matěj Beníšek a Anna až do své smrti.

zpět