Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 137 v Kolinci

Čp. 137, parcela č. 83/2

čp. 137, r. 1950

Jak bylo u předešlé parcely uvedeno, tvořilo toto popisné číslo celek s nynějším číslem 95. K rozdělení došlo dne 30. 3. 1839, kdy Jakub Kopelent prodal polovinu dříve jednoho domu čp. 95 Pavlu Tomanovi a jeho manželce Marii za 140 zl. Nový majitel byl synem Ondřeje Tomana, ponocného a policajta v Kolinci a matky Magdaleny rozené Menšíkové z Drouhavče. Se svou manželkou Marií, dcerou Šimona Řeháčka, chalupníka z Bílenic a matky Kateřiny Kotrsové z Domoraz, měli několik dětí, které se narodily v různých popisných číslech, což dokazuje chudobné poměry rodičů:


Kateřina nar. 8. 11. 1822 v čp. 75,
Antonín nar. 8. 6. 1825 v čp. 64, †12. 1. 1827,
Alžběta nar. 21. 9. 1827 v čp. 103,
František nar. 29. 12. 1829 v čp. 31, †27. 2. 1843.

Svatební smlouvou ze dne 4. 1. 1844 se dostal domek dceři Kateřině, která se provdala za Jakuba Jílka, syna Petra Jílka, souseda v Kolinci čp. 26 a matky Anny, dcery Jana Krále, řeznického mistra z Nespravovic chudenického panství. Jsou známy jen dvě jejich děti:
Jan nar. 11. 1. 1845,
Matěj nar. 15. 8. 1854, †17. 8. 1853.

čp. 137, r. 2010

Jeho manželka Kateřina však zemřela před r. 1860 a Jakub Jílek se oženil jako 45letý vdovec dne 6. 2. 1860 podruhé a sice s Johanou, 38letou svobodnou dcerou Jana Brejchy, souseda v Kolinci čp. 20 a matky Anny, dcery Matěje Krále, chalupníka v Ujčíně čp. 6. Z tohoto manželství se narodila dcera Albertina Anna dne 28. 9. 1861, jíž byl dne 25. 10. 1888 domek odevzdán.

Dne 11. 11. 1905 koupili domek manželé František a Josefa Sýkorovi. Bylo to v době rozkvětu těžby žuly v kolineckém okolí. František Sýkora byl kameník, syn Františka Sýkory z Bezděkova čp. 31, okres Blatná, a matky Marie Jeníčkové, též z Bezděkova. Ve 30 letech se dne 13. 5. 1902 oženil s Josefou, 26letou dcerou Josefa Poláka, kovářského mistra z Kolince čp. 25 a matky Magdaleny Málkové z Kolince čp. 1. Manželům se zde narodily:
Marie Albertina nar. 1. 4. 1904,
Karolina nar. 25. 10. 1907.

Dnem 14. 6. 1913 přešel domek do vlastnictví Antonína Jílka, kameníka, syna Antonína Jílka, domkáře v Kolinci č. 59 a matky Marie rozené Šosové z Kolince čp. 92. Ve 24 letech se dne 1. 2. 1910 oženil s Anežkou, 25letou dcerou Karla Dudy, hrnčíře v Kolinci čp. 106 a matky Evy rozené Vejskalové z Kolince čp. 19. Měli řadu dětí, které však většinou zemřely brzy:
Antonín František nar.7. 6. 1910, odd. 4. 6. 1932 s Terezií Ludvíkovou z Kašovic,
František nar. 4. 10. 1911, †22. 10. 1911,
František nar. 9. 10. 1912, †16. 12. 1912,
Věnceslava Anežka nar. 7. 3. 1914, †28. 8. 1915,
František nar. 16. 7. 1918, †17. 8. 1918.

Dnem 11. 11. 1918 byl domek odevzdán nezletilému synu Antonínovi.

Dne 10. 10. 1936 koupila domek Marie Stulíková.

zpět