Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 138 a 98 v Kolinci

Čp. 138, parcela č. 95/1, čp. 98, parcela č. 95/3

čp. 138, pohled od silnice, r. 2010

Dne 10. 9. 1808 prodala kolinecká obec kus místa k vystavění chalupy, kterému bylo dáno parc. č. 95. Chalupu vystavěl pravděpodobně Adam Benda, zednický tovaryš, který měl za manželku Kateřinu, dceru Jana Krále, kolineckého učitele a matky Terezie Ratajové z Krasilova, němčického panství. Z jejich manželství vzešly tyto děti:
Jan nar. okolo r. 1811,
Josef nar. 16. 3. 1812, †31. 3. 1882 jako žebrák v čp. 74,
František nar. 4. 12. 1815,
Jakub František nar. 27. 11. 1817,
Karel nar. 30. 4. 1820 v čp. 14,
Marie nar. 1. 7. 1822 v čp. 105,
Adama Jakub nar. 4. 12. 1824 v čp. 105, †21. 1. 1827 na TBC,
Jakub Augustin nar. 27. 8. 1827 v čp. 105, †7. 1. 1830.

Adam Benda zemřel 11. 12. 1828 ve 45 letech v čp. 105.

Dne 15. 9. 1819 prodal Adam Benda svou chalupu Dorotě Ludvíkovské. Byla manželkou Martina Ludvíkovského, řezníka na kolineckém rathauze tehdejšího čp. 42. Z jejich dětí se v tomto čp. narodila dcera Kateřina (15. 4. 1821). Dále viz čp. 49.

čp. 138, pohled ze dvora, r. 2010

Dne 16. 7. 1827 prodala Dorota Ludvíkovská “půl domku, jehož okna jsou k pivováru obrácená“, Františkovi Šatrovi, mlynářskému tovaryši. Za manželku měl Markétu, dceru Matěje Prunera, domkáře z Tajanova a matky Barbory Němečkové z Jindřichovic. Majitel zemřel dne 20. 1. 1835 v 35 letech. Do té doby se jim narodily tyto děti:
Jan nar. 23. 9. 1826,
Kateřina nar. 13. 6. 1829,
Martina nar. 28. 2. 1832, †10. 10. 1832 (cholera?),
Barbora nar. 25. 11. 1834, †3. 4. 1837.
Vdově se 3. 8. 1837 zde narodil syn Jan.

Prodejem poloviny domu, který měl dříve čp. 98, dostala tato polovina čp. 98a.

Dne 5. 10. 1839 prodala Markyta Šatrová tuto půlku domu Jakubovi Bižaurovi, kolineckému sousedu, a manželce Anně, dceři Jana Kohouta, sedláka z Buršic, a matky Rozarie z Buršic. Domek vlastně koupili pro svou dceru, která si 10. 1. 1843 vzala za manžela Jana Motla, krejčovského mistra z Nemělkova, syna Jakuba Motla, chalupníka z Posobic čp. 5 a matky Kateřiny rozené Kvěchové z Bukovníka. Při svatební smlouvě byl Jakubovi Bižaurovi zde zaručen výměnek. Nový majitel je povinnen platit kominíka a ponocného vždy v čas konce početního roku tj. ku konci října. Zde se novomanželům narodily tyto děti:
Alois František nar. 20. 6. 1847,
Josef nar. 15. 10. 1850,
František nar. 30. 1. 1857 v čp. 100.

I po prodeji dne 5. 1. 1846 bratru majitele Prokopu Motlovi a jeho nevěstě Kateřině Maňasové z Kolince zde nějaký čas ještě bydleli. Při této prodejní smlouvě bylo vymíněno sirotům Šatatrovým: Kateřině a Barboře po 20 zlatých.

Později se tato polovina domu dostala do rukou Josefa Cihly, který ji dne 16. 1. 1869 prodal Františku Soukupovi, kolářskému mistru, synu Jiřího Soukupa, ovčáckého mistra z Kolince čp. 79 a matky Josefy, dcery Šimona Krále, sedláka v Tužicích čp. 11. František Soukup se dne 11. 2. 1868 oženil s Josefou, 23letou služebnou v Kolinci čp. 28, dcerou Víta Pojara, sedláka v Ujčíně č. 2 a matky Kateřiny, dcery Václava Jakubce, šenkýře v Jindřichovicích čp. 14. V tomto domku se novomanželům narodily tyto děti:
František nar. 22. 3. 1869, †5. 4. 1907,
Matěj nar. 21. 2. 1871, odd. 19. 7. 1913 s Marií Kováříkovou v Běšinech,
Karolina Marie nar. 14. 11. 1874,
Marie nar. 4. 9. 1877,
Karel Josef nar. 23. 3.1883 v čp. 122, †23. 3. 1883.

Dne 15. 11. 1886 koupí získal domek Václav Švajgl, zednický tovaryš, syn Jakuba Švajgla, domkáře v Kolinci čp. 60 a matky Evy, dcery Blažeje Čecha, souseda v Kolinci čp. 28. Ten se dne 6. 2. 1866 oženil s Josefou, 35letou dcerou Martina Šosa, sousedského výminkáře v Kolinci čp. 18 a matky Anny, dcery Martina Šatry, mlynáře v Tajanově. Těmto manželům se narodily děti v dřívějších bydlištích:
František nar. 2. 12. 1866 v čp. 58,
Josef nar. 26. 8. 1868 v čp. 5, †16. 5. 1877 v čp. 60,
Eduard nar. 22. 1. 1873.

V tomto čp. zemřela dne 25. 1. 1891 manželka Josefa v 61 letech na TBC. Po její smrti připadl její díl synovi Františkovi a Eduardovi. Tento poslední byl horníkem v Záluží čp. 107 a oženil se 25. 11. 1902 s Karolinou Petrmichlovou, dcerou Václava Petrmichla, domkáře v Kolinci čp. 104 a matky Marie rozené Kuthanové z Břetětic.

Dne 30. 8. 1893 obě poloviny domu - čp. 98a i 98b -vyhořely. Od 18. 6. 1901 patřilo místo do 10. 9. 1921 kolinecké obci.

Pak se stali majiteli manželé Oudovi. Nový majitel, Martin Ouda, obuvník, byl synem Ondřeje Oudy, domkáře v Horách Matky Boží čp. 14 a matky Františky rozené Rechové z Hor Matky Boží čp. 44. Narodil se v Horách Matky Boží dne 11. 11. 1868. Za manželku měl Annu, dceru Antonína Hosnedla, domkáře v Drouhavči čp. 3 a manželky Anny rozené Karlové z Hor Matky Boží čp. 86. Narodila se v Drouhavči čp. 3 dne 28. 12. 1872. Většina jejich dětí se narodila mimo Kolinec.

čp. 98, r. 2010

Jejich syn Václav Ouda, pekař, tu otevřel pekárnu s obchodem. Jeho syn Jaroslav, nar. 23. 11. 1924, tu pracoval jako pekař až do zrušení živnosti v rámci socializace našeho hospodářství. Nějaký čas pracoval v Sušici. Zemřel ve věku 40 let. Z bývalého pekařského závodu se stal obytný dům, v němž pozůstalá manželka s dcerou bydlí. (Psáno r. 1965)

Druhá polovina domu, která byla na parcele č. 95/2 pod čp. 98b, se dostala do vlastnictví Vojtěcha Muchky dnem 31. 10. 1877. Byl synem Joachyma Muchky, obuvnického mistra z Kolince čp. 64 a matky Anny, dcery Josefa Oudy, domkáře v Kolinci čp. 90. Jako 25letý obuvnický tovaryš se dne 2. 7. 1872 oženil s Františkou, 19letou dcerou Petra Šimka, panského stokaře v Kolinci čp. 1 a matky Anny, dcery Ondřeje Pánka, tkalce z Těchonic čp. 16. Kromě prvních dvou dětí se ostatní narodily zde v čp. 98:
Jakub nar. 7. 8. 1874 v čp. 103,
Marie nar. 13. 11. 1875 v čp. 23,
Anežka nar. 12. 1. 1878 v čp. 98, †2. 6. 1952 v Č. Budějovicích,
Bedřich nar. 5. 3. 1880 v čp. 98, †9. 5. 1881,
Josef nar. 19. 3. 1882 v čp. 98,
František Hugo nar. 1. 4. 1884 v čp. 98, †13. 10. 1912,
František nar. 10. 10. 1885 v čp. 98, odd. 19. 10. 1912 s Marií Millerovou v Č. Budějovicích.

Dne 18. 1. 1887 koupil majetek Jan Jílek, který postoupil polovinu Barboře Jílkové.

Po vyhoření bylo na tomto místě přistaveno stavení (parc. č. 95/3), které podrželo původní čp. 98. Majitelem byla Oudová Marie, narozená 20. 5. 1896.

zpět