Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 139 v Kolinci

Čp. 139, parcela č. 102/2

vlevo čp. 139, r. 1970

Při jednopatrovém domku čp. 100 se tulí nízký přízemní domek čp. 139, který byl dříve spojen s vedlejším domem. Při jeho rozdělení dostala druhou polovinu Marie, dcera Tomáše Melzera, zámečníka a. majitele celého domu. Tato polovina byla označována jako čp. 100/b. Teprve později dostala čp. 139. (Poznámka: Dříve čp. 139 mělo čp. IV, snad židovské nebo panské? Viz Ludvík Smolík, viz též Jan Brož nebo Anna Brožová)

čp. 139, r. 2010

Marie Melzerová se dne 15. 5. 1865 provdala za Josefa Stočka, zámečnického tovaryše a domkáře v Kolinci čp. 95, syna Martina Stočka, domkáře v Kolinci čp. 95 a matky Anny, dcery Jakuba Malíka, domkáře v Bernarticích čp. 13. V čp. 100/b se jim narodila jen dcera Johana dne 6. 5. 1865. Dalších 5 dětí Josefa Stočka se narodilo v čp. 95.

Dne 20. 8. 1895 se domek dostal do vlastnictví Vojtěcha Zajíce, tesařského tovaryše, syna Jana Zajíce, domkáře v Kolinci čp. 88 a matky Marie, dcery Bartoloměje Vrby, chalupníka v Ústalči čp. 22. Ten se dne 30. 1. 1860 oženil s Kateřinou, 23letou dcerou Vojtěcha Málka, domkáře a cihláře v Kolinci čp. 89 a matky Kateřiny, dcery Jana Smolíka, chalupníka z Těšetína. Jejich děti se narodily v různých popisných číslech:
Barbora nar. ?, zemřela 5. 7. 1879 v čp. 20 v 19 letech,
Josef nar. 12. 7. 1862 v čp. 89, †31. 7. 1862,
Josef nar. 1. 9. 1863 v čp. 89, †5. 1. 1865,
Petr nar. 29. 6. 1865 v čp. 89,
Anna nar. 22. 12. 1867 v čp. 61,
Karolina nar. 6. 12. 1871 v čp. 89,
Karolina nar. 23. 8. 1873 v čp. 103,
Bohuslav nar. 29. 3. 1877 v čp. 102, †16. 7. 1877,
Vojtěch nar. 5. 2.1879 v čp. 20, odd. 3. 3. 1919 s Marií Rušovou v Týnci.

Dne 9. 3. 1912 koupili tento domek majitelé vedlejší kovárny Jan a Marie Kopáčkovi (viz toto čp. 68), kteří postoupili polovinu svému synovi Janovi dne 13. 9. 1945.

Dnešním majitelem (r. 1979) je Karel Rajtmajer, obuvník, syn Františka Rajtmajera, dělníka v Kolinci čp. 103 a matky Josefy Dudové z Kolince čp. 54. Dne 10. 11. 1923 se oženil s Boženou, 23letou dcerou Václava Hány, obuvníka v Tedražicích čp. 48 a matky Žofie, rozené Říhové v Tedražicích čp. 28. Jejich dvě dcery se narodily v jiných popisných číslech.

zpět