Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 140 v Kolinci

Čp. 140 (původně čp. 102b), parcela č. 78

čp. 140, r. 1971

Za ohbím Kalného potoka, kousek za barokním mostem, kudy vede silnice z Kolince do Sušice, se táhne západním směrem v mírném oblouku ulice, dříve zvaná vtipálky (nejen u nás, ale i v městě Jindřichově Hradci) Svinská proto, že tudy bývala hnána stáda vepřů průhony na ujčínská draha, pak ironicky ulice Růžová. maštal a stodola u čp. 140, r. 1971

Je roubena nízkými domky bývalých chalupníků. Liší se velmi podstatně od ostatních částí Kolince.

Prvními domky po pravé straně směrem západním jsou čp. 140 a 102. Původně to byl jeden dům s čp. 102. Za svou existenci vděčí jednomu z prvních kolineckých lékařů. Dne 12. 6. 1813 koupil Karel von Rondevald, zkoušený lékař a magister porodnictví, kus trávníku k vystavění domku a ke zřízení botanické zahrady ve výměře 533 čtver. sáhů. Jeho finanční situace nebyla jistě dobrá, protože si peníze vypůjčil z kolineckého fondu chudých. Ve stejný den 12. 6. 1843 koupil poblíže Kalného potoka kus pozemku k vystavění chalupy Martin Pohl. Tato dostala čp. 103 a zcela nedaleká Rondevaldova čp. 102 daly základ celé pravé frontě ulice a i celé zástavbě směrem západním. čp. 140, r. 2010

Dnem 7. 5. 1815 se dostal dům čp. 102 do vlastnictví Michaela Nätsche za 1 100 zl. Lékař Rondevald zůstal ještě nějaký čas v domku, protože se zde dne 30. 8. 1815 jeho manželce Anně, dceři Jana Francla, býv. správce z Velhartic čp. 1 a matky Kateřiny, roz. Primasové z Hrádku, narodila dcera Juliana. Později se lékař odstěhoval do Velhartic.

Nový majitel Michael Nätsch byl tovaryšem v kolinecké papírně. Dne 6. 4. 1809 se oženil s Annou, dcerou Ondřeje Pleningera, papírníka v Kolinci čp. 80 a matky Markyty Stachové. Bydleli zpočátku v Kolinci čp. 27.

Asi v r. 1813 koupili od Terezie Flossmannové v Kolinci hospodu čp. 49. Narodily se jim tyto děti:
Jan Adam nar. 27. 8. 1808,
Jiří nar. 27. 3. 1810,
Markéta nar. 15. 5. 1812,
František Martin nar. 29. 1. 1814.

Manželka Michaela Nätsche zemřela v mladém věku 24 let, dne 16. 1. 1815. A tak se 25letý vdovec oženil s Josefou dcerou Vojtěcha Pokorného, měšťana v Klatovech čp. 56, a matky Kateřiny Machové z Bezděkova.

Po smrti své první ženy prodal Michael Nätsch dne 20. 7. 1815 hospodu čp. 49 Antonínu a Terezii Ledererovým za 3 400 zl a přestěhoval se do svého domku čp. 102 v Kolinci, kde se druhé manželce narodil dne 29. 7. 1816 syn Ignác.

Tento dům však nezůstal dlouho ve vlastnictví manželů Nätschových, neboť jej dne 15. 1. 1820 prodali Tomášovi Císaři za 1800 zl.

Nový majitel byl dříve domkářem v Kolinci čp. 56. Jeho manželka Kateřina, byla dcerou Ondřeje Kocíka, domkáře ze Zavlekova a matky Kateřiny Janouškové z Krutěnic čp. 14. V tomto domku bydlel už nový majitel ještě před koupí domku, poněvadž zde dne 14. 3. 1819 zemřela ve 40 letech jeho manželka. Vdovci bylo tehdy 60 let.

Dne 16. 6. 1821 prodal Tomáš Císař polovinu domu čp. 102 za 700 zl Václavu Rödlovi, tkalci a domkáři z Kolince čp. 104. (Jeho děd Antonín Rödl byl nepoddaným purkrabím v kolineckém zámku) Rödlova manželka Anna byla dcerou Gottfrieda Hackla, myslivce z Číhaně a matky Kateřiny Pazurkové z Lažan čp. 20. Narodili se ‚lim dva synové:
Karel nar. 3. 11. 1822,
Josef nar. 11. 2. 1825.

Nedlouho po jejich narození otec Václav Rödl zemřel 10. 10. 1825 v 26 letech.

Prodejem poloviny domu čp. 102 Václavu Rödlovi se rozdělil dům na dvě části, později označené jako čp. 102“a“ a čp. 102“b“. Tato poslední část dostala v pozdějším období vlastní popisné číslo 140. To se stalo před rokem 1888, poněvadž bezprostředně vyšší popisná čísla mají objekty železniční dráhy a sice čp. 141 strážní domek u přejezdu cesty do Chuchle a další čp. 142 a 143 náležející drážním stavbám v prostoru nádraží.

Poněvadž nižší parc. číslo - 78 - má polovina s dřívějším označením 102“b“‚ budeme se zabývat v první řadě osudy této poloviny. Tu držel tedy do své předčasné smrti v r. 1825 Václav Rödl.

Dne 3. 11. 1827 se tato polovina domu, nyní pod vlastním čp. 102“b“ dostala manželům Jiřímu a Evě Wachtlovým, kteří byli s Václavem Rödlem pravděpodobně v příbuzenském vztahu.

Jiří Wachtl byl tesařský tovaryš. Za manželku měl Evu dceru Františka Franty, mistra drátenického z Klatov a matky Rozalie, roz. Rajtmajerové z Maršovic. Narodily se jim tyto děti:
Matěj nar. ?, † 7. 1. 1830 v 7 letech,
Matěj nar. 23. 10. 1830, † 28. 8. 1832,
Anna nar. 25. 2. 1832, †25. 3. 1833,
Anna nar. 20. 4. 1834.

Manželka Eva Wachtlová zemřela 20. 4. 1836. Jiří Wachtl se oženil podruhé s Josefou, dcerou Jana Ulrycha, mlynáře z Vlčkovic a matky Anny.

Dne 28. 10. 1836 prodal Jiří Wachtl svůj domek čp. 102“b“ Josefu a Barboře Heřmanovým za 323 zl 12 kr. a sám se stal krupařem v Kolinci čp. 109 a později čp. 114.

Josef Heřman byl truhlářským mistrem a synem Františka Heřmana, souseda z Kolince čp. 44 a matky Anny Drhové z Velkého Boru.

Manželé Heřmanovi nedrželi tento domek však dlouho. Dne 13. 1. 1837 jej prodali své příbuzné Anně, která se 15. 11. 1836 provdala za Martina Kastla, syna Prokopa Kastla, domkáře ve Zderaze (panství Červenopoříčské) a matky Marie Strejcové z Letin č. 30. Nevěstě bylo 23 let a byla dcerou Barbory Brejchové, dcery Martina Brejchy, panského pacholka.

Z jejich dětí je znám pouze:
František nar. 15. 8. 1837, † 2. 6. 1839 v čp. 102“b“.

Po Martinu Kastlovi se stal majitelem domku František Hrouda, zednický tovaryš, syn Josefa Hroudy, sedláka z Buršic č. 7 a matky Kateřiny, roz. Kloudové z Vlčňov se svou manželkou Annou, dcerou Václava Potužníka, nádeníka ze Zavlekova, a matky Kateřiny, roz. Trambové ze Zavlekova č. 7.

Měli více dětí, z nichž některé se narodily v bývalém bydlišti, poslední už v čp. 102“b“:
Antonín nar. asi r. 1845,
Matěj nar. asi r. 1847, †1. 7. 1866 v čp. 111 v 19 letech na TBC,
Marie nar. ?,
Josef nar. 18. 1. 1853 v čp. 102b,
František nar. 14. 7.1857 v čp. 102b, †22. 4. 1858,
Alžběta nar. 31. 10. 1862 v čp. 102b.

Dne 14. 1. 1665 koupil tento domek čp. 102“b“ Maxmilián Vávra, mistr barvířský, syn Prokopa Vávry, sedláka z Drouhavče č. 7 a matky Magdaleny, dcery Michala Křížka, zedníka z Divišova. Za manželku měl Markétu, dceru Josefa Rippla, pekařského mistra z Hor Matky Boží a matky Marie, dcery Josefa Löffelmanna, též měšťana z Hor Marky Boží. V tomto novém domově se jim narodilo četné potomstvo:
Kateřina nar. 10. 4. 1865,
Sabina nar. 21. 2. 1867,
Marie nar. 6. 5. 1869, † po porodu,
Anna nar. 17. 6. 1870, †11. 2. 1871,
Jakub Prokop nar. 4. 7. 1872, † za týden,
Theodor nar. 9. 11. 1874, † za den,
Karolina nar. 29. 10. 1875,
František nar. 3. 12. 1877, †4. 12. 1877,
Maxmilián nar. 15. 12. 1879, † týž den,
Pavlina nar. 16. 6. 1881, †24. 5. 1888,
Anna nar. 1. 7. 1884,
Josef nar. 25. 11. l886, †8. 5. 1887.

Protože v tomto domku se provozovalo řemeslo barvířské přes 20 let, říkalo se ještě dlouho zde po chalupě “U barvířů“.

Dne 18. 4. 1888 zemřel barvíř Maxmilián Vávra v 52 letech na tyfus. Za dva roky ho následovala jeho manželka Markéta, která zemřela 18. 12. 1890 ve 46 letech na TBC. Před svou smrtí přejala dne 30. 6. 1888 vlastnictví k domku, kterého se po její smrti dne 13. 3. 1891 dostalo dceři Sabině.

Rok nato dne 2. 3. 1892 koupil domek čp. 102“b“ Václav Petrmichl, syn Josefa Petrmichla, polodvorníka Drouhavče č. 7 a matky Magdaleny, roz. Křížkové z Divišova (viz rodinné vztahy u Maxmiliána Vávry). Majetek se nedostal zcela do cizích rukou, poněvadž nový majitel byl příbuzný se zesnulým. Manželkou nového majitele byla Marie, dcera Matěje Kuthana, sedláka z Břetětic č. 2, a matky roz. Sudové z Čermné č. 14. Václav Petrmichl se narodil 28. 9. 1848, jeho manželka Marie dne 15. 8. 1854. Některé jejich děti se pravděpodobně narodily v Drouhavči až na dvě poslední:
Anežka nar. 25. 2.1896, provd. 15. 5. 1920 za Jana Majera, domkáře a hudebníka z Mlázov č. 17,
Vilemina nar. 14. 7. 1899.

Dnem 6. 7. 1929 převzal syn Matěj Petrmichl po otci Václavovi tento domek. Dne 17. 10. 1914 se oženil s 19 letou Marií, dcerou Jana Dudy, souseda z Kolince čp. 30 a matky Marie roz. Benešové z Javoří. Z tohoto manželství se narodily děti:
Jan nar. 31. 7. 1915 v čp. 30, †17. 4. 1916,
Oldřich nar. 5. 8. 1919 v čp. 102b, oženil se 28. 6. 1941 s Annou Pukovou z Klatov,
Marie nar. 15. 5. 1921, odd. s Tomášem Vodičkou nar. 13. 12. 1906, zaměstn. ČSD,
Anežka nar. 11. 2. 1932,
Václav nar. ?

Po smrti svého manžela měla vdova Marie Petrmichlová od 5. 5. 1940 tři čtvrtiny tohoto domku (nyní už s popisným číslem 140).

Původní dům sloužil nejen svým majitelům, ale byl obýván i nájemníky. Hned po jeho výstavbě v r. 1813 zde bydlel Karel Mikuláš Bernhardt, c. k. dohlížitel na daně z nápojů, se svou manželkou Barborou, dcerou Antonína Tilli, řezníka z Touškova u Plzně, a matky Kateřiny Ulovy z Touškova č. 88. Jejich děti se narodily v čp. 67 a poslední v čp. 102b.

Příbuzným majitele tehdy byl i další úředník nad prodejem a výrobou lihových nápojů Theodor Nätsch se svou manželkou Annou, dcerou Petra Velkýho, handlíře z Rumburku, a matky Anny Mastlerové z Rumburka. I jejich dětem se stal domek čp. 102b rodným domem. Byly to:
Henrich Tmanuel nar. 14. 2. 1818,
Josef de Nätsch nar. 13. 3. 1820,
Maria Josefa nar. 10. 9. 1821.

zpět