Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 145 v Kolinci

Čp. 145, parcela č. 154

Čp. 145, r. 2010 Čp. 145, parcela č. 154

Tato původně nízká, k zemi přikrčená chaloupka, stojící na robu tzv. Růžové ulice a spojky k Nádražní ulici naproti domu čp. 123, byla v 70. létech zvýšena o patro a zmodernizována.

Byla postavena okolo r. 1900. Prvým jejím majitelem byl pravděpodobně Josef Chalupka, mlynářský pomocník z Kolince čp. 63, se svou manželkou Terezií, dcerou Františka Pavlíka z Puchverka č. 38 a matky Josefy, dcery Josefa Holečka chalupníka z Vlčnov č. 4.

Tito manželé nejdříve bydleli v Kolinci čp. 63, v domku, jehož majitelem byl od 3. 2. 1889 Alois Pavlík, bratr Terezie. Předtím však pravděpodobně žili v Puchverku č. 38 u rodičů a tam se jim také narodil dne 30. 1. 1876 syn Emanuel, který později v r. 1923 zakoupil v Kolinci domek čp. 77 a založil jednu větev Chaloupků v Kolinci.

Čp. 145, r. 1950

Další syn Josefa a Terezie Chaloupkových Jan se narodil 24. 6. 1889 již v Kolinci čp. 63, tedy nedlouho po koupi tohoto domku jeho strýcem Aloisem.

Tento druhý syn pak v čp. 145 založil druhou větev Chaloupků. Oženil se zde dne 23. 4. 1918 roz. Chalupskou z Hor Matky Boží, narozenou 23. 9. 1894.

Zde v této chaloupce se narodily manželům Chaloupkovým tyto děti:
Josef nar. 9. 2.1922 pozdější majitel čp. 145 jako obuvnický dělník,
Dcera ?
Syn ?

zpět