Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 145 v Kolinci

Čp. 147, parcela č. 165

Čp. 147, stavba krovu tesařským mistrem Šímou ze Smrčí r. 1906

Tento prostorný a na svou dobu dosti honosný jednopatrový dům si postavil v r. 1906 při silnici k nádraží Matěj Baťka, stavitel v Kolinci čp. 69, narozený 24. 2. 1864 v Čermné čp. 18, syn Josefa Baťky, hostinského v Čermné čp. 18, a matky Františky, rozené Dubové z Kladrub č. 14, okr. Strakonice. Jeho manželkou byla Františka Dusilová, narozená dne 11. 11. 1866 ve Vamberku čp. 226, okr. Rychnov nad Kněžnou, dcera Františka Dusila, mistra krejčovského ve Vamberku č. 226, a matky Karoliny rozené Prausové z Vamberka čp. 100.

Čp. 147,  r. 1976

Jen poslední z dětí se narodilo v tomto čp. 147, ostatní v čp. 69:
Josef nar. 1900 v čp. 69, ThDr. profesor náboženství, † v únoru 1979,
František Karel nar. 30. 9. 1902 v čp. 69,
Jiřina Terezie nar. 15. 4. 1904, industr. učitelka odd. dne 30. 4. 1938 s Rudolfem Geigrem, majitelem cihelny v Neznašovech u Klatov,
Marie Gabriela nar. 23. 8. 1908 v čp. 147, učitelka v Kolinci.

Čp. 147,  r. 2010

Poněvadž doma zůstala pouze poslední svobodná dcera (bratr - kněz se přistěhoval sem až už byl v penzi), byly místnosti pronajímány. Nájemníků byla zde celá řada, z nichž uvedu aspoň některé.
V době 1. republiky zde bydlel úředník důchodkové kontroly v Kolinci Seidl s manželkou a dvěma syny,
po 2. světové válce tu našla byt Barbora vdova po Františku Hulcovi, mlynáři z Kolince čp. 65 se dvěma dcerami Věrou a Milenou,
v době bytové krize v 50. letech v Sušici se sem přestěhovali důchodci JUDr. Karel Kuthan (nar. 24. 5. 1873) a jeho manželka Kamila (nar. 29. 10. 1879).

Z posledních nájemníků je to Tomáš Maxa, zaměstnanec ČSD, narozený 5. 6. 1915 s manželkou Annou, švadlenou místní továrny na pádlo, narozenou 11. 8. 1919,
truhlář Jaroslav Kotal, původem z Čermné, nar. 2. 2. 1924 s manželkou Věrou, narozenou 15. 7. 1933.

zpět