Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 148 v Kolinci

Čp. 148, parcela č. 164

čp. 148, r. 2010

Zvláštní stavební místo, nikoliv při nové silnici k nádraží, která tak lákala nové stavebníky před l. světovou válkou, ale od ní blíže k říčce Pstružné a s výhledem na ni směrem jižním, si vybral majitel čp. 148. Byl jím Jaroslav Tomášek, zřízenec c. k. státních drah‚ syn Karla Tomáška, mistra krejčovského v Kolinci čp. 23, později v čp. 13 a matky Veroniky, dcery Jakuba Dolejšího, krejčího a domkáře v Hrádku čp. 74. Narodil se v Kolinci dne 23. ledna 1877. Za manželku si vzal Marii Klobasovou, narozenou v Břeskovicích dne 28. 10. 1882, dceru Jakuba Klobásy, majitele hospodářství v Klatovech 156/III, a matky Anny rozené Kováříkové z Číhaně.

čp. 148, r. 1962, přestavba r. 1967

V tomto domku se jim narodil jediný syn Ladislav Josef, nar. 28. 3. 1911. Po smrti manžela zde žila vdova, bratr zemřelého Karel Tomášek, svobodný zahradník, se svou (též do smrti svobodnou) sestrou Emilií a synovcem Jaroslavem, který zemřel později svobodný v domově důchodců v Kněžicích u Petrovic. Tito všichni společně zde provozovali zahradnictví až do pozdních let života. Karel Tomášek se narodil 1. 4. 1872.

Jejich odchodem z tohoto světa zanikl rod Tomášků v Kolinci, který sem dávno přišel z Podolí u Běšin, ale i svérázná rodina českobratrského vyznání, chudá na pozemských statcích, ale bohatá svým duševním životem. Tito lidé, často opomíjení majetnějšími, ale shůry méně nadanými spoluobčany, měli proti nim své, jimi vynalezené zbraně, např. svou tajnou abecedu, jíž si na dveře jejich příbytku psali pro informaci dalších členů rodiny různé zprávy a vzkazy, které byly druhým občanům naprosto nesrozumitelné.

Bělidla kolem r. 1910, čp. 148 úplně vlevo

Ještě před zánikem rodu Tomášků koupil od Marie Tomáškové dne 29.5.1956 domek čp. 148 Václav Holub (* 1.9.1924, †13.10.2005), syn mlynáře z nedalekého Puchverku, se svou manželkou Jiřinou (*20.4.1927, †7.12.2010). Jim se narodily dvě dcery; Jiřina (3.10.1946), provdaná za Františka Hofmana (*7.7.1944) a Hana (8.12.1948), provdaná Solašová. V roce 1967 prošel dům rekonstrukcí a nástavbou 1. patra. Současní majitelé Jiřina a František Hofmannovi mají dvě děti; Františka (*28.6.1967) a Jaroslavu (30.11.1969).

Za doby těchto posledních majitelů byl přízemní domek zvýšen dalším podlažím a zmodernizován, takže obklopen zahradou a obléván jižním sluncem vytváří poblíž říčky Pstružné pěkné životní prostředí.
zpět