Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 149 v Kolinci

Čp. 149, parcela č. 160

čp. 149, r. 2010

Tento domek jediný ze série domků po levé straně k nádraží před továrnou na prádlo má vchod uprostřed domku z ulice po schodech (Poznámka: V současnosti je vchod do domu ze zahrady). Byl postaven jako okolní domky před 1. světovou válkou.

Stal se majetkem Emanuela Smolíka, obuvníka v Kolinci čp. 146, a manželky Kateřiny rozené Kováříkové (viz čp. 146).

Po nich se stali majiteli manželé Seidlovi, kteří uzavřeli sňatek dne 26. 9. 1937. Růžena Julie Seidlová, narozená 8. 4. 1912 v čp. 146, byla dcerou Emanuela a Kateřiny Smolíkových. Její manžel Emanuel Seidl byl synem Františka Seidla, řezníka z Kolince čp. 46, a matky Anny rozené Brožíkové z Mokrosuk čp. 1.

Noví majitelé však byli zaměstnáním a domovem vázáni mimo Kolinec a tak po dlouhá léta bydlela v tomto domě vdova Kateřina Smolíková se svou tchýní Karolinou rozenou Honzíkovou.

Po jejich smrti, ale ještě i za jejich života bydleli zde nájemníci:
Jan Bouček, narozený 14. 2. 1893, se svou manželkou Andělou, narozenou 5. 3. 1890 a synem Františkem narozeným dne 3. 5. 1923. Současně s nimi zde bydlel i další nájemník Jakub Stach, narozený 13. 12. 1905, se svou manželkou Růženou rozenou Seidlovou, sestrou majitele Emanuela Seidla.

Dalšími majiteli se stali František Frančík, hostinský v Kolinci čp. 150 (viz toto čp.) se svou manželkou Anežkou. Když se jejich syn František oženil s Irenou Kohoutovou, dcerou Václava Kohouta, tesaře z Kolince čp. 210 a jeho manželky Marie, přestěhoval se k rodičům do tohoto domu čp. 149.

zpět