Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 15 v Kolinci

Čp. 15, parcela č. 19

čp. 15 r. 1971čp. 15 r. 2008

Přímo pod hřbitovní zdí je přitulen starobylý dům čp. 15, jehož barokně vlnitý štít vítá všechny návštěvníky kostela a hřbitova hned na prvním schodu při příchodu z náměstí. Kolik rozzářených tváří účastníků svatebních průvodů, ale i slzami skropených smutečních obleků již tento dům viděl. Ke křtu i k věčnému spánku se tudy bral každý trvalý zdejší člověk. A nepohnut ani radostí ani smutkem vyhlíží denně východ slunce nad zalesněnými Pačinami. Nejstarší majitele této Ladovsky malebné chalupy najdeme v gruntovní knize, počaté r. 1544. Fol. 250 uvádí, že “v pondělí po Božím Těle r. 1579 se stal frejmark (výměna) o domy mezi Janem Holým ševcem a Janem Součkem“. Tento stav však neměl dlouhého trvání, neboť fol. 258 oznamuje, že “...na sv. Jiří 1583 koupil Matouš Postava od Jana Součka chalupu za 35 kop.“

Chalupa byla zvána též Vozkovská, je tudíž pravděpodobné, že majitelé byli Vozkové, kteří se v Kolinci vyskytovali ještě před rokem 1544, kdy byla založena první gruntovní kolinecká kniha. Později však byla známa jako chalupa Potlamkovská.

První z Potlamků se připomíná v r. 1604. Byl to Matěj Potlamka. Z dalších nositelů tohoto příjmí je znám Václav Potlamka, jehož manželce Alžbětě se narodil 7. 2. 1637 syn Jan. O 10 let později matrika uvádí Václava Potlamku, souseda s Annou manželkou a dcerou Evou, narozenou 27. 8. 1647. V berní rule z r. 1654 je jeho příjmí zkomoleno na Václav Podlomka, tkadlec a myslivec panský, který vlastní 1 krávu, 2 jalovice a 2 svině. Pole nemá. V knize nově sepsaných kontraktů (vynucených vrchností) fol. 19 ze dne 20. 10. 1781 “převzal Václav Král Potlamkovskou chalupu ….“. Potlamkové skutečně drželi tuto chalupu velmi dlouho.

Není známo, zda nový majitel Jiří Potlamka, kostelník, byl synem Václava Potlamky. Se svou ženou Mandalenou měli tyto děti:
Kateřina nar. 25. 11. 1683,
Jakub nar. 21. 3. 1685,
Matěj nar. 10. 9. 1690,
Jiří nar. 30. 8. 1693,
Antonín nar. 11. 1. 1699.

Jiří Potlamka byl též také zván Vondrovský nebo Vondrovic. Zemřel r. 1707. Po Jiřím Potlamkovi je jmenován Jan Potlamka (zemřel r. 1742 v 60 letech) se svou ženou Lidmilou. Jejich děti byly:
Josef nar. 19. 1. 1710,
Kateřina nar. 3. 10. 1712,
Bartoloměj nar. 28. 9. 1715,
Jakub nar. 26. 5. 1727, matka Anna (!),
Anna nar. 24. 9. 1732,
Vojtěch a Barbora nar. 22. 5. 1735.

Někdy od r. 1750 hospodařil zde Václav Král, syn Jakuba Krále, se svou manželkou Annou, dcerou Matěje Sýkory (zemřela v 59 letech zde v tomto čp. 15). Z jejich manželství se zrodily tyto děti.
Ludmila nar. 6. 9. 1750,
Jan nar. 17. 6. 1752,
Jiří nar. 23. 12. 1754 ,
Jiří nar. 12. 2. 1759,
Matěj nar. 15. 8.1761,
Matěj nar. 17. 9. 1762,
František nar. 4. 4. 1769.

Dne 29. ledna 1787 předal Václav Král chalupu svému synovi Matesovi Královi a jeho manželce Alžbětě dceři Šimona Dolejšího z Kolince čp. 49. Jejich děti byly:
František nar. 25. 8. 1788,
Josef nar. 27. 11. 1789,
Štěpán nar. 15. 12. 1791,
Eva nar. 24. 12. 1792, zemřela 1800,
František nar. 18. 1. 1795, zemřel 1800,
Jan nar. 31. 5. 1797, zemřel 3. 6. 1797,
Eva nar. 13. 4. 1801,
Anna Martina nar. 30. 1. 1805, matka Eva dcera Jana Lembergera, souseda z Velhartic čp. 44,
Václav Bartoloměj nar. 23. 8. 1808,
Josefa nar. 26. 2. 1811,
Terezie Frant. nar. 29. 9. 1813,
Marie Regina nar 6. 9. 1816, zemřela 13. 2. 1819.

Matěj Král je jmenován v matrikách od r. 1805 rychtářem a byl váženým sousedem. Dne 24. 3. 1796 zbavil pan Johann Christof svobodný pán de Willani, pán na statku Kolinec, erbovní pán „castelo Billonico in Mailand“, hejtman císařské královské armády Matese Krále, jeho děti a děti dětí na věčné časy, též majetníky domu čp. 15 urbariální nebo robotní povinnosti, která se na domě váže.

Matěj Král, rychtář, zemřel dne 10. dubna 1818 v 55 letech na zápal plic. Takměř za měsíc dne 14. 5. 1818 zemřela zde jeho svobodná sestra Anna v 55 letech(?).

Vdova po Matesovi Královi Eva převzala dne 21. 11. 1826 dům, přičemž její nevlastní syn Josef dostal otcovský podíl 385 zl víd. měny t.j. 154 zl 10 kr. konv. měny. Za dva týdny dne 4. 12. 1826 prodala Eva Králová dům čp. 15 Petru Matějčkovi z Tedražic a jeho manželce Anně za 907 zl. konv. měny. Nový majitel byl synem Antonína Matějčka, sedláka z Tedražic a matky Magdaleny rozené Fránové též z Tedražic. Jeho manželka Anna pocházela z tohoto domu čp. 15 a byla dcerou zemř. Matese Krále a matky Evy rozené Lembergerové. Svatba se konala dne 14. 11. 1826, ženichovi bylo 32 let, nevěstě 22 let. Až po 12 letech se jim narodil syn Josef Antonín dne 7. 3. 1838 a o 6 let později syn Jakub dne 6. 7. 1844, který zemřel 20. 9. 1848. Petr Matějček byl mistrem koželužským a snad proto u nich byl hospodářův mladší bratr Vavřinec Matějček, který tu zemřel jako svobodný muž v 30 letech na zápal plic. Snad pomáhal bratru při řemesle nebo na polích, kterých bylo pro malý počet osob dosti.

Jméno tratěČíslo parcelyKulturaVýměraČistý roční výnosTřída
Místní trať98louka1 j 65 s11 zl 37 kr1.
Místní trať107louka880 s6 zl 9 kr1.
Místní trať172zahrada40 s14 krjediná
Místní trať178pole1 j 865 s14 zl 38 kr1.
Hůrka300pastvina695 s30 kr2.
Hůrka 301pole a)1 j6 zl2.
pole b)1 j 90 s3 zl 42 kr3.
Hůrka 355pole a)400 s53 kr3.
pole b)410 s28 kr4.
Hůrka382pole1 j 440 s7 zl 39 kr2.
Hůrka397pole1 j 705 s13 zl 42 1.
Hůrka u Kalného potoka441pole1 j 425 s7 zl 36 kr2.
Hůrka u Kalného potoka442pastvina115 s5 kr2.
Hůrka u Kalného potoka503pole785 s43 kr3.
Hůrka u Kalného potoka504louka985 s2 zl 34 kr3.
Hůrka u Kalného potoka505pole535 s1 zl 10 kr3.
Hůrka u Kalného potoka527louka535 s1 zl 24 kr 33.
Hladomře662pole a)400 s1 zl 30 kr2.
pole b)345 s45 kr3.
Hladomře719pole375 s1 zl 24 kr2.
Hladomře736pole1195 s4 zl 29 kr2.
Hladomře750pole520 s36 kr4.
Hladomře751pastvina55 s2kr2.

Petr Matějček zemřel dne 10. 7. 1844 v 50 letech na mrtvici, jeho manželka Anna dne 13. 4. 1853 ve 49 letech. Jejich syn Josef, jediný po v mládí zemřelém Jakubovi, zemřel na TBC dne 4. 8. 1857 v 19 letech. Ve své závěti odkázal k opravě hlavního oltáře sv. Jakuba 300 zl ve stříbře a 100 zl na varhany.

Za nezletilosti Josefa Matějčka hospodařil pachtýř Jakub Honzík s manželkou Terezií rozenou Dolejší z Kolince čp. 35.

Dne 28. července 1863 převzala hospodářství Josefa Maštovská, dcera Matěje Krále, souseda z Kolince čp. 15 a matky Evy rozené Lembergerové z Velhartic, která se dne 4. 9. 1836 provdala za 42 letého vdovce, mistra mydlářského Antonína Maštovského ze Sušice čp. 82, syna Václava Maštovského, mydláře tamtéž a matky Kláry rozené Schreznerové (?) taktéž ze Sušice. Tito manželé žili v Sušici a tam se jim také rodily jejich děti. Když převzala tento dům čp. 15, v němž se dne 26. 2. 1811 narodila, byla už dobrá padesátnice. Není známo, zda na domu hospodařila sama.

Dne 18. února 1866 předala Josefa Maštovská toto hospodářství svému synovi Emanuelu Maštovskému, perníkáři, později též kolineckému kostelníkovi, který si vzal za manželku Marii dceru Františka Scholara, sedláka ve Lhotě čp. 3 a matky Marie dcery Jana Petříčka, hospodského v Chanovicích. Tato nová majitelka byla příbuznou kolineckého faráře Scholara. Při předání byl zde stanoven výměnek pro majitelova bratra Augustina Alberta Maštovského.

V tomto domě se manželům Maštovským narodily tyto děti:
Jan Kryštof nar. 21. 5. 1867, zemřel 1. 8. 1869 na otok plic,
Emanuel Antonín nar. 30. 8. 1868, zemřel 19. 1. 1943 v Unterhaid,
Božena Rosalie nar. 30. 5.1887 zemřela 13. 6. 1896.

Marie Maštovská zemřela před svým manželem, který se jako 63 letý vdovec oženil dne 19. 6. 1906 s Barborou Sedlákovou, bytem v Kolinci čp. 10, vdovou po Janu Sedlákovi, dělníku v Jílovém, dcerou Františka Rajtmajera, mistra krejčovského v Ujčíně čp. 15 a matky Marie rozené Zajícové u Ujčína čp. 12, 64 let starou.

Dnem 23. 10. 1872 se dostal dům čp. 15 nadobro z majetku rodu Králů. Majitelem se stal Vojtěch Žižka, syn Františka Žižky, chalupníka v Novém Dvoře čp. 2 a matky Františky, dcery Josefa Kouma podruha v Novém Dvoře čp. 5 s manželkou Annou, dcerou Matěje Honzíka, polodvorníka ve Vlčkovicích čp. 13 a matky Kateřiny dcery Petra Trojana, sedláka v Zámyšli čp. 3. Jejich děti byly:
Marie nar. 9. 6. 1877, zemřela 19. 6. 1877,
Anna nar. 21. 12. 1878, zemřela 4. 1. 1879,
František Emanuel nar. 24. 12. 1879, zemřel 5. 1. 1880,
Marie nar. 7. 9. 1881,
Karel nar 5. 11. 1882, oddán 12. 6. 1912 s Emilií Walterovou v Klatovech.

Po Vojtěchovi Žižkovi se stal majitelem domu čp. 15 jeho syn Josef Žižka, narozený 29. 9. 1857 na Novém Dvoře. Jeho matkou byla pravděpodobně 1. manželka Vojtěcha Žižky Marie rozená Nováková z Číhaně čp. 23. Manželkou Josefa Žižky byla Anna dcera Františka Chrousta, sedláka z Malonic, matky Josefy dcery Václava Potužníka, sedláka v Maršovicích čp. 2. Zde se jim narodily tyto děti:
Marie nar. 14. 9. 1883, oddána 15. 11. 1904 s Františkem Boublíkem, sedlákem v Čermné čp. 13,
Josef Štěpán nar. 21. 5. 1885,
Karel nar. 7. 4. 1887,
Anna nar. 17. 7. 1889, zemřela 8. 12. 1897,
Emanuel Ondřej nar. 30. 12. 1893, zemřel 19. 12. 1897,
Josefa nar. 25. 5. 1896, oddána 11. 6. 1921 s Karlem Krýslem, rolníkem ve Vlčkovicích čp. 12,
Magdalena nar. 28. 5. 1899,
Emanuel nar. 11. 3. 1903, zemřel 24. 3. 1906.

Od 13. července 1929 se stal majitelem Václav Jůza, rolník v Malonicích čp. 2, syn Jana Jůzy, rolníka tamtéž a matky Anny rozené Waldmannové ze Stojanov čp. 3. Narodil se v Malonicích čp. 2 dne 28. 11. 1898. Jeho manželka Magdalena Žižková dcera Josefa Žižky, souseda z Kolince čp. 15, narozená zde 28. 5. 1899, a matky Anny rozené Chroustové z Malonic čp. 8. Tento dům čp. 15 manželé Jůzovi zdědili, když před tím se dnem 21. 11. 1921 stali majiteli hospodářství čp. 32. Tam bydleli a hospodařili a v čp. 15 bydleli později nájemníci.

Mezi nájemníky byl i následovník v kostelnické funkci, tak často vázané k této chalupě, Ondřej Uhlíř, obuvník, syn Tomáše Uhlíře, domkáře v Kašovicích čp. 8 a matky Alžběty rozené Voráčové z Kašovic. Jeho manželkou byla Marie, dcera Josefa Ludvíka, zedníka v Mokrosukách a matky rozené Kutilové z Mokrosuk. Manželé bydleli v Kolinci v čp. 45, čp. 76 a pak zde. Jejich děti byly:
František nar. 3. 4. 1911 v čp. 45,
Václav nar. 24. 9. 1912 v čp. 76, zemřel 14. 7. 1913,
Marie nar. 6. 1. 1918 v čp. 15, zemřela 31. 10. 1929.
Syn František se stal po vystudování knězem a farářem v Bukovníku a po 2. svět. válce úředníkem krajského výboru Západočeského kraje.

Jak těžký byl život tohoto muže, postavou typického vesnického ševce, tak i tragický byl jeho skon. Dne 24. června 1931 při nakládání sena na vůz, byl Ondřej Uhlíř zlomenou “pabuzou“ smeten s vozu a zlomil si vaz.

zpět