Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 151 v Kolinci

Čp. 151, parcela č. 163

čp. 151, r. 2010

Po levé straně ulice k nádraží postavil před l. světovou válkou tento domek Alois Svoboda, zedník z Kolince čp. 37, narozený 3. 2. 1864 v Dolíně, okr. Slaný, syn Antonína Svobody, zedníka a domkáře z Dolína č. 6, a matky Anny, dcery Jana Krušiny, šafáře ve Votrubech č. 2. Do Kolince se přiženil, když dne 3. 11. 1887 si vzal za manželku Karolinu Marii Královou, narozenou 5. 8. 1862 v Kolinci čp. 37, dceru Jana Krále, domkáře v Kolinci čp. 37, a matky Marie, rozené Havlasové, dcery Františka Havlase, souseda v Kolinci čp. 40.

Osm dětí spatřilo světlo světa v čp. 37, z nichž se dožily dospělého věku jen čtyři:
Marie nar. 8. 9. 1893 provd. za zaměstnance ČSD v Klatovech Zoubka,
Julie nar. 16. 4. 1895, provd. za Frant. Švajgla, listonoše, vdovce z Kolince čp. 60,
Josef nar. 17. 9. 1899, krejčí, pozdější majitel čp. 186 v Kolinci,
Alois nar. 8. 5. 1902, zůstal svobodný na domku čp. 151 až do své smrti.

Po založení Jednotného zemědělského družstva v Kolinci a zavedení společného hospodaření, Alois Svoboda nevstoupil do družstva a sám na výměru 4,8 ha nestačil. Již dříve samotář, stále více trudomyslněl, až dobrovolně odešel z tohoto světa.

Po něm bydlela v domě do své smrti jeho sestra Julie, ovdovělá Švajglová, která dříve bydlela čp. 127.

Po její smrti koupil domek Alois Pintíř s manželkou Marií, dříve v Buršicích. Brzy po koupi přistavěl nový majitel na přízemní domek další podlaží.

zpět