Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 158 v Kolinci

Čp. 158, parcela č. 170

čp. 158, r. 2010

I tento domek, sousedící s předcházejícím čp. 157, postavil Jaroslav Jarošík z Kolince čp. 109. Po výstavbě byla v něm zřízena prodejna Západočeského konsumního družstva (ZKD). Toto družstevní podnikání bylo zaměřeno hlavně na dělnické vrstvy a jeho členy byli ponejvíce příslušníci sociálně demokratické strany. Dlouholetým vedoucím této prodejny a nájemníkem tohoto domku byl Jan Rejcha, funkcionář strany sociálně demokratické, a Dělnické tělovýchovné jednoty (DTJ) v Kolinci a veřejný pracovník.

Okupace Československa fašistickým Německem znamenala konec tohoto dělnického podniku. Do domu se nastěhovala sestra Jaroslava Jarošíka Terezie (nar. 6. 9. 1889), která se provdala dne 7. 3. 1916 za Františka Semeckého ve Vinoři. V hornickém prostředí prožila většinu svého života, který dokončila zde v kraji, v němž se narodila.

Po ní se stali majiteli její příbuzní Václav a Marie Weberovi.

zpět