Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 161 v Kolinci

Čp. 161, parcela č. 175

čp. 161 vpravo, r. 2010

Toto dvojče čp. 162 postavil Josef Novák, mistr truhlářský v Kolinci čp. 2, narozený 15. 11. 1872 v Zavlekově čp. 4, syn Františka Nováka, rolníka na Novém Dvoře u Číhaně, a matky Marie rozené Bejblové ze Zavlekova čp. 11. Oženil se 23. 11. 1903 ve Vídni XII s Františkou Kouřilovou, nar. 4. 3. 1878 v Drbalovicích u Boskovic, dcerou Josefa Kouřila, dělníka v Letovicích na Moravě, a matky Františky rozené Hrudové z Drbalovic.

Ve Vídni se manželům narodily děti:
Augustina nar. 20. 5. 1907 odd. za Emanuela Hosnedla, nar. 23. 12. 1901, výpravčího ČSD,
Marie provd. za úředníka ČSD Mayera z Běšin,
František nar. 13. 1. 1910, později vedoucí skladu piva v Kolinci čp. 57, odd. s Marií Jílkovou, nar. 26. 1. 1916 v Kolinci čp. 59,
Otto Adolf nar. 13. 6. 1913, učitel v Kolinci, později okr. škol. insp. v Sušici, oddán s Marií Terezií Velhartickou, učitelkou.
Poslední syn Bohumír se narodil dne 5. 8. 1917 v Kolinci čp. 2.

V čp. 161 zřídil Josef Novák v přízemí truhlářskou dílnu. V pozdním věku, po odchodu svých dospělých dětí se jako vdovec oženil s Marií Bayerovou, narozenou 31. 5. 1899, ze Sluhova.

Po smrti Josefa Nováka se stala vdova Marie majitelkou domu. Provdala se znovu za Vojtěcha Koláře, zřízence ČSD, narozeného 9. 8. 1886, dříve bytem v Puchverku.

Ke konci života prodala Marie Kolářová tento dům čp. 161 Ladislavovi Prexlovi, zaměstnanci ČSD, dříve bytem v Ujčíně, a jeho manželce, úřednici Jednoty v Kolinci, dceři Jana Dudy, dělníka z Kolince čp. 200, a matky Terezie.

V tomto domě bydleli i nájemníci např.:
Karel Veselý, montér západočeských elektráren, narozený dne 12. 1. 1912, s manželkou Annou narozenou 26. 6. 1921, příbuznou majitelky domu Marie Kolářové,
Anna Holečková, narozená 15. 4. 1904, úřednice zdejší továrny na prádlo.

zpět