Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 164 v Kolinci

Čp. 163, parcela č. 173

čp. 163, r. 2010

Jako i okolní domy datuje se vznik tohoto čp. 163 po 1. světové válce. Postavil ho Václav Cemper, bednář narozený dne 13. 8. 1884 se svou manželkou Štěpánkou, narozenou 25. 12. 1890.

Z jejich manželství pošlo několik dětí.

Jejich syn Václav zahynul dne 21. 5. 1944 jako 30letý bednář při náletu na německé město Eilenburg.
Další syn, bednář plzeňských pivovarů a později vládní voják za 2. světové války se narodil roku 1912. Po něm se narodila sestra. Dalším synem byl Jaroslav, nar. 11. 7. 1921, později učitel odborného učiliště v Plzni, a konečně dcera Miluše, narozená 23. 6. 1928, provdaná za Antonína Sechtera, číšníka, nar. 10. 12. 1928, později družstevního včelaře v Kolinci.

V 60. letech bylo postaveno na přízemní domek další podlaží.

V tomto domku se konaly bohoslužby církve českobratrské, jejímiž členy byli příslušníci rodiny Cemperů.

Koncese bednářská zde zanikla smrtí majitele domku Václava Cempera a znárodněním živností.

zpět