Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 165 v Kolinci

Čp. 165, parcela č. 171/1

čp. 165 kolem r. 2010

Dále k nádraží po pravé straně vyrostla po roce 1920 skupina domků, mezi nimiž tento se stal majetkem Jana Nováka, zámečníka, původem z Nového Dvora u Číhaně, narozeného 14. 5. 1896, a jeho manželky Marie, rozené Hraničkové z Malonic, narozené 16. 3. 1900.

V tomto domě zřídil majitel větší dílnu zámečnickou a strojnickou a současně měl koncesi i na zřizování osvětlovacích zařízení a vodovodů. V poslední době svého života se specialisoval na opravu kompresorů. Po znárodnění byl začleněn jeho podnik právě pro tuto specialisaci do státního sektoru Západočeského podniku KÁMEN, který opravy a údržbu kompresorů tak nutně potřebuje k provozu.

V tomto domě se manželům narodily tři děti:
Antonín nar. ? pozdější majitel čp. 202,
Stanislav nar. 11. 4.1925 odd. s Vlastou Šosovou, nar. l6. 10. 1926, dcerou Josefa Šose‚ rolníka z Kolince čp. 92 a matky Františky.
Alena nar. ?

Po smrti Jana a Marie Novákových zůstal v domě syn Stanislav s manželkou Vlastou, kteří později koupili vedlejší rodinný domek čp. 171.

V 1. poschodí tohoto domu čp. 165 se vystřídalo více nájemníků:
Jaroslav Zajíc, učitel v Kolinci, se svou manželkou Annou, rozenou Márovou (viz čp. 150),
František Přáda, drogista zprvu v čp. 127, později v čp. 24, s manželkou Věnceslavou a její matkou Kateřinou Šilhavou,
stavitel Cílek, který stavěl budovy Hospodářského družstva u nádraží a přilehlé rodinné domky, s rodinou Hrbků a Hadravů a další.

zpět