Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 167 v Kolinci

Čp. 167, parcela č. 181

čp. 167, r. 2010

Tento domek byl stavěn současně s budovou hospodářského družstva po 1. světové válce. První majitelkou tohoto domu byla Antonie Chroustová, narozená 17. 1. 1865 v Bezděkově, kde její otec Ignác Kordík byl hostinským v čp. 45. Její matka byla Františka rozená Veseláková z Koryt čp. 1. Dne 30. 7. 1890 se provdala za 43letého Josefa France, c.k. četnického závodčího na odpočinku v Kolinci čp. 49, narozeného ve Fridrichově čp. 4, okr. Kutná Hora, syna Václava France, familianta ve Fridrichově čp. 4, a matky Barbory rozené Brandejské z Nepoměřic čp. 29 u Kutné Hory. Dne 20. 3. 1898 Josef Franc zemřel.

čp. 167, r. 2010

Z tohoto manželství se narodil v Kolinci čp. 44 dne 31. 8. 1896 syn Josef Franc. Ten se dne 9. 5. 1925 oženil v Merklíně s Barborou Maškovou.

Dne 26. 5. 1900 se 35letá vdova Antonie Francová provdala za Emanuela Kopáčka, krejčího, narozeného 10. 1. 1865 v Kolinci čp. 55, syna Jana Kopáčka, krejčího z Kolince čp. 55, a matky Johany rozené Heřmanové z Kolince čp. 55.

Manželům Kopáčkovým se narodili tito synové:
Emanuel nar. 5. 3. 1900 v čp. 45,
František nar. 8. 1. 1902 v čp. 55,
Antonín nar. 1. 9. 1904 v čp. 55.

Synu Antonínu Kopáčkovi, krejčímu, a jeho manželce Janě narozené 23. 4. 1908, rozené Šochmanové z Horažďovic, předala jeho matka Antonie, potřetí provdaná za Štěpána Chrousta, soukromníka v Kolinci čp. 5, tento domek čp. 167.

V tomto domě se manželům Antonínu a Janě Kopáčkovým narodilo 5 dětí.

zpět