Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 168 v Kolinci

Čp. 168, parcela č. 178

čp. 168, r. 2010

Tento dům postavil v r. 1923 stavební polír Josef Cílek, který stavěl budovu hospodářského družstva, pro Václava Hrbka, zedníka v Kolinci čp. 77, narozeného v Kolinci čp. 85 dne 14. 6. 1868, později dělníka při železnici, a jeho manželku Marii, nar. dne 3. 2. 1873 ve Vlčkovicích čp. 22, dceru Jana Šímy, domkáře ve Vlčkovicích čp. 22, a matky Marie rozené Vopalecké ze Zahrádky čp. 9. Do této rodiny se Josef Cílek přiženil.

čp. 168, r. 2010

V roce 1930 koupil tento domek čp. 168 Cyril Dolejší, kameník z Mlázov čp. 12, narozený 30. 1. 1901 v Číhani čp. 26, syn Cyrila Dolejšího, čeledína v Číhani čp. 26, a Anny Kováříkové z Číhaně čp. 44. Dne 26. 2. 1927 se oženil s Marií Zdeňkovou, narozenou 26. 11. 1905 v Havranech čp. 55 u Mostu, dcerou Karla Zdeňka, domkáře v Kolinci čp. 100, a Marie rozené Hejlové z Kolince čp. 105.

Zde se manželům Dolejšovým narodily dvě dcery:
Božena nar. ?, provd. za ing. Jiřího Matase, syna Artura Matase z Kolince čp. 212 a matky Marie rozené Márové. Byla původně prodavačkou a pak vystudovala práva.
Marie nar. ?

zpět