Zpět - čp     Menu

Historie domu čp. 169 v Kolinci

Čp. 169, parcela č. 206

čp. 169 , r. 2010

Dalším popisným číslem se opět vrátím do Středky. Tam na rozcestí silnic do Buršic a do Vlčkovic postavili v roce 1929 manželé Josef a Marie Jelínkovi rodinný domek. Na počátku druhé světové války se rodiče se syny Františkem a Ottou, kteří sloužili v německé armádě, přihlásili za německé občany i s nedospělou dcerou Emilií.

Po válce z Kolince odešli. čp. 169 , r. 2010

zpět